Çek/Senet Giriş Çıkış işlemleri Nasıl Yapılır ?
Müşteri Çek Girişleri için : Çek ve Senet -> Bordrolar -> (01) Çek Girişi seçilerek Ekle yapılır. Bordro Tarihi ve çekin girişinin yapıldığı ilgili Cari hesap seçilir. alt satırda sağ tık F9 menü ile Müşteri Çeki seçeneği ile alınan çeklerin tek tek girişi yapılır ve kadedilir. bir Çek giriş Bordrosunda birden fazla aynı dövizli çek girişi yapılır. son olarak bordroyu da kaydettiğinizde girişini yaptığımız bu çeklerin durumu Portföyde olur.Durum bilgilerini Çek ve Senet -> Çek ve Senetler menüsü altından listeleyip görebiliriz.Burada da ilgili çekin üzerinde sağ tıkladığımızda incele seçeneği ile çekin tarihçesini incelemek mümkündür. Yani hangi tarihte kimden aldınız sonra kime ciro ettiniz sonrasında karşılıksız,iade,tahsil gibi durumlarının hangi tarihlerde gerçeklendiğini görebilirsiniz.
Senet girişi de aynı şekilde Çek ve Senet -> Bordrolar -> (02) Senet Girişi seçeneği kullanılarak yapılır.
Çek girişi  Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Senet girişi  Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Çek çıkış (cari hesaba)  Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır
Senet çıkış (cari hesaba)  Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır.
Çek çıkış (banka tahsil)  Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Senet çıkış (banka tahsil)  Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Çek çıkış (banka teminat)  Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
Senet çıkış (banka teminat)  Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
Eğer müşteriye ciro edilen bir çek var ise; Çek ve Senet -> Bordrolar -> (03) Çek çıkış (Cari hesaba) seçenegi kullanılır.
Ciro edilen çekin tahsil edildi bilgisi gelirse son işlem olarak : Çek ve Senet -> Bordrolar -> (09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) Müşteride Tahsil seçeneği ile listeden seçilen çeklerin tahsil bilgileri işlenir.
Çeki bankaya takasa çıkarken : Çek ve Senet -> Bordrolar ->Çek çıkış (banka tahsil) seçeneği ile ilgili çekler seçilen banka hesabına çıkılır. Ve çıkışı yapılan çeklerin durumu ' Tahsile Verildi ' olur.
Çek bankada tahsil olduğu zaman : Çek ve Senet -> Bordrolar -> (09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) -> Bankada Tahsil seçilerek tahsil olan çekler seçilir ve kaydedilir.Bu durumda Çekimizin durumu ' Tahsil Edildi ' şeklinde olur.

Görüldüğü üzere durum değişiklikleri  işlem bordroları ile yapılır.
İşlem bordrosu (Müşteri çeki)  Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem bordrosu (Müşteri senedi)  Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Kendi çekimiz)  Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Borç senedimiz) Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70