On 13:19:00 by Muhasebe Kursu   No comments
  E Fatura işlemleri esnasında karşımıza çıkan hata ve durum kodlarının ne anlama geldiği ve yapmamız gerekenleri bu belgeden öğrenebilirsiniz. 
1000 ZARF_KUYRUGA_EKLENDI
1100 ZARF_ISLENIYOR
1110 ZIP_DOSYASI_DEGIL
1111 ZARF_ID_UZUNLUGU_GECERSIZ
1120 ZARF_ARSIVDEN_KOPYALANAMADI
1130 ZIP_ACILMADI
1131 ZIP_BIR_DOSYA_ICERMELI
1132 XML_DOSYASI_DEGIL
1133 ZARF_ID_VE_XML_DOSYASI_ADI_AYNI_OLMALI
1140 DOKUMAN_AYRISTIRILAMADI
1141 ZARF_ID_YOK
1142 ZARF_ID_VE_ZIP_DOSYASI_ADI_AYNI_OLMALI
1143 GECERSIZ_VERSIYON
1150 SCHEMATRON_KONTROL_SONUCU_HATALI
1160 XML_SEMA_KONTROLUNDEN_GECEMEDI
1161 IMZA_SAHIBI_TCKN_VKN_ALINAMADI
1162 IMZA_KAYDEDILEMEDI
1163 GONDERILEN_ZARF_SISTEMDE_DAHA_ONCE_KAYITLI_OLAN_BIR_FATURAYI_ICERMEKTEDIR
1170 YETKI_KONTROL_EDILEMEDI
1171 GONDERICI_BIRIM_YETKISI_YOK
1172 POSTA_KUTUSU_YETKISI_YOK
1175 IMZA_YETKISI_KONTROL_EDILEMEDI
1176 IMZA_SAHIBI_YETKISIZ
1180 ADRES_KONTROL_EDILEMEDI
1181 ADRES_BULUNAMADI
1190 SISTEM_YANITI_HAZIRLANAMADI
1195 SISTEM_HATASI
1200 ZARF_BASARIYLA_ISLENDI
1210 DOKUMAN_BULUNAN_ADRESE_GONDERILEMEDI
1215 DOKUMAN_GONDERIMI_BASARISIZ_TEKRAR_GONDERME_SONLANDI
1220 HEDEFTEN_SISTEM_YANITI_GELMEDI
1230 HEDEFTEN_SISTEM_YANITI_BASARISIZ_GELDI
1300 BASARIYLA_TAMAMLANDI
2000 OZET_DEGERLER_ESIT_DEGIL
2001 ZARF_ID_SISTEMDE_MEVCUT
2002 ZARF_ARSIVE_EKLENEMEDI
2003 ZARF_KUYRUGA_EKLENEMEDI
2004 ZARF_ID_BULUNAMADI
2005 SISTEM_HATASI
2006 GECERSIZ_ZARF_ADI
10001 KULLANICI_GIRISI_BASARILI
10002 KULLANICI_BULUNAMADI
10003 KULLANICI_HESABI_KILITLI
10004 KULLANICI_HESABI_PASIF
E-Fatura Zarf Durumları ve Yapılması Gerekenler

Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır:
 • Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir.
 • Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.
 • Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 1100 “ZARF İSLENİYOR” olmaktadır.
 • Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa
  zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile
   1200 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası
   gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki
   aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin
   entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar
  göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda Zarf Bazında Listeleme ekranındaki
   ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) TEKRAR GÖNDER düğmesi
   kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır.
 • Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu 1200
   “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici
   Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.
 • Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın
   merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM
   YANITI GELMEDİ” şeklinde olur.
 • Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen
   zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAY
  I İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın
   içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.
 • Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 “DÖKÜMAN BULUNAN ADRESE
  GÖNDERİLEMEDİ” durum kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır.
  Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodunun
  alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat
   06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır.
 • Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu
  1215 “DÖKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodunu alır.
  1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel
  entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin
   portal kullanıcısı olması durumunda Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR
  GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır.
  1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini
  düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş
   olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik süreç daha başlayacaktır.
   1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir
  zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF
   SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren
  sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300'e dönmesini
   beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır. 1163 “GÖNDERİLEN
  ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durumu aynı
  fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda
  oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor
   olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz.)
 • Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın
   durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI
  GELMEDİ” şeklinde olur.
 • Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde
   Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI”
  olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi
  halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM
  YANITI BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar
   göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura
  ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda Zarf Bazında
   Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı
  bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır.
GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda

yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla

birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura

numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır.

Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap

verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla işiniz

tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz.
Zarfın durumu 1300 “BAŞARIYLA TAMAMLANDI” olmasına rağmen alıcı faturayı göremediğini

iddia ediyorsa bile zarf alıcının sistemine başarıyla iletilmiş ve alıcı zarfı başarıyla işlediğini

GİB'e bildirmiştir. Bu nedenle zarftaki faturalar geçerlidir.
1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını

GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap

dönmemiştir. Bu konuda alıcı ile görüşünüz. Alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır. Bu durumdaki

zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından 2. kez

gönderilmemesi gerekmektedir.
1210 durum kodu alındıysa zarfla ilgili en fazla 4 gönderim yapılmaktadır. İlki göndericinin gönderip

GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha

göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır. Tekrar gönderim zamanları

06 ve 18'dadır. Bunlardan hangisi ilk gönderim zamanına yakınsa, o saatten başlanır. 
Örneğin göndericinin gönderimi;
 1. gönderim: 2014.02.21 Saat 14 civarı,
 2. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
 3. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı
 4. gönderim: 2014.02.22 Saat 18 civarı
ya da göndericinin gönderimi 
 1. gönderim: 2014.02.21 Saat 02 civarı,
 2. gönderim: 2014.02.21 Saat 06 civarı
 3. gönderim: 2014.02.21 Saat 18 civarı
 4. gönderim: 2014.02.22 Saat 06 civarı
1181 (VKN/TCKN/ETİKETBİLGİSİ) ikilisine ait adres bilgisi bulunamadı, Bu hatada zarfın içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmamıştır. Bu nedenle ilgili kontroller yapılarak doğru şekilde tekrar fatura gönderilmesi gerekmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

 • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
  öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
 • + 0850 840 36 38
  +0555 564 08 70