E-Defter Veritabanı Tabloları; LG_EBOOKINFO Yevmiye ve Büyük defter dosyaları tutulur. LOGICALREF Longint Kayıt Referansı TYP Smallint 0 : Yevmiye Defteri 1 : Defter-i Kebir CONTROLNO String Kontrol Numarası DATEOFCREATE Longint Oluşturma Tarihi PERMONTH Smallint Ay PERYEAR Smallint Yıl FTELNRTYPE Smallint Firma Telefon Türü (Muhasebeci, Denetim Birimi, Direkt Numara, Fax ) FTELCODE String Firma Telefon Alan Kodu FTELNR String Firma Telefonu REPORTSTARTDATE Longint Rapor Başlangıç Tarihi REPORTENDDATE Longint Rapor Bitiş Tarihi SMMTELNRTYPE SmallInt SM/SMMM/YMM Telefon Türü (Muhasebeci, Denetim Birimi, Direkt Numara, Fax vs) SMMTELCODE String SM/SMMM/YMM Telefon Alan Kodu SMMTELNR String SM/SMMM/YMM Firma Telefonu BOOKSTATUS SmallInt Durumu GENEXP1 ZString Açıklama Satır 1 GENEXP2 Zstring Açıklama Satır 2 GENEXP3 Zstring Açıklama Satır 3 GENEXP4 Zstring Açıklama Satır 4 CAPIBLOK_CREADBY Integer Ekleyen Kullanıcı CAPIBLOK_CREADEDDATE Longint Oluşturma Tarihi CAPIBLOK_CREADEDHOUR Integer Oluşturma Saati CAPIBLOK_CREADEDMIN Integer Oluşturma Dakikası CAPIBLOK_CREADEDSEC Integer Oluşturma Saniyesi CAPIBLOK_MODIFIEDBY Integer Değiştiren Kullanıcı CAPIBLOK_MODIFIEDDATE Longint Değiştirme Tarihi CAPIBLOK_MODIFIEDHOUR Integer Değiştirme Saati CAPIBLOK_MODIFIEDMIN Integer Değiştirme Dakikası CAPIBLOK_MODIFIEDSEC Integer Değiştirme Saniyesi SITEID SmallInt Veri Merkezi RECSTATUS SmallInt Değişiklik Statüsü ORGLOGICREF Longint Orijinal Referansı FILESIZE Integer Dosya Boyutu CONTROLNOBEG Varchar Bir Önceki Kayıt Kontrol Numarası FILECOUNT Smallint Dosya Sayısı BRANCH Smallint İşyeri LG_XXX_XX_EBOOKDETAILDOC Muhasebe fişlerine ait belge detayları tutulur LOGICALREF İnt Kayıt referansı EMFICHEREF İnt Muhasebe fişi referansı DOCUMENTTYPE Smallint Belge Türü EXPLAIN Varchar(50) Açıklama DOCUMENTNR Varchar (16) Belge No DOCUMENTDATE datetime Belge Tarihi DESTEK DOKÜMANI Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS Bölüm : e-Defter Konu : Logo e-Defter Revizyon Tarihi : 18.03.2015 www.logo.com.tr 43/45 PAYTYPE Varchar(50) Ödeme Şekli UNDOCUMENTED Smallint Belge var/yok NOPAYMENT Smallint Ödeme kaydı olup/olmadığı EMFLINEREF İnt Muhasebe fiş satır referansı SOURCEFREF İnt Kaynak fiş referansı MODULENR Smallint Kaynak fiş modül referansı E-Defter XBRL Alanları; DOCUMENTINFO Diyagram Kullanım gl-cor:entriesType journal ledger gl-cor:uniqueID YEV20110001 KEB20110001 gl-cor:language ISO 639-1988 dil kodları gl-cor:creationDate yyyy-aa-gg gl-bus:creator Serbest metin gl-cor:entriesComment Serbest metin gl-cor: periodCoveredStart yyyy-aa-gg gl-cor: periodCoveredEnd yyyy-aa-gg gl-bus: sourceApplication ENTITYINFORMATION Diyagram Kullanım gl-bus:phoneNumberDescription Bookkeeper : muhasebeci Controller : denetim birimi Direct : Direkt numara Fax : fax İnvestor – relations : yatırımcı ilişkileri Main : merkez Switchboard : telefon santrali Other : diğer gl-bus:phonNumber 3 hane şehirlerarası kod numarası 7 hane telefon numarası olmak üzere 10 hane yazılacak gl-bus:entityFaxNumber 3 hane şehirlerarası kod numarası 7 hane telefon numarası olmak üzere 10 hane yazılacak gl-bus:entityEmailAddress gl-bus: organizationIdentifier Tüzel kişiler için ünvan ticaret sicil gazetesinde yer aldığı gibi yazılacak, gerçek kişler için ad soyad sırasına uygun yazılacak gl-bus:organizationDescription Gerçek kişiler için “Adı Soyadı” Tüzel kişiler için “Kurum Ünvanı” İfadeleri yazılır gl-bus: organizationBuildingNumber Bina ve kapı numarası / ile ayrılarak yazılacaktır gl-bus: organizationAddressStreet Serbest metin gl-bus: organizationAddressStreet2 Serbest metin gl-bus: organizationAddressCity Serbest metin gl-bus: organizationAddressZipOrPostalC ode Numeric olarak yazılacak gl-bus: organizationAddressCountry Serbest metin gl-bus: webSiteURL Web sitesinin geçerli URL adresi yazılmalı gl-bus: businessDescription NACE kodu yazılacak gl-bus: fiscalYearStart yyyy-aa-gg gl-bus: fiscalYearEnd yyyy-aa-gg gl-bus: accountantName Serbest metin DESTEK DOKÜMANI Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS Bölüm : e-Defter Konu : Logo e-Defter Revizyon Tarihi : 18.03.2015 www.logo.com.tr 44/45 gl-bus: accountantBuildingNumber Bina numarası ile kapı numarası / ile ayrılacak gl-bus: accountantStreet Serbest metin gl-bus: accountantAddressStreet2 Serbest metin gl-bus: accountantCity Serbest metin gl-bus: accountantCountry Serbest metin gl-bus: accountantZipOrPostalCode numeric gl-bus: accountantEngagementTypeDesc ription Sözleşme açıklaması, sözleşme çeşidi, sözleşme tarihi ve numarası aralarına / işareti konularak yazılacak gl-bus: accountantContactPhoneNumber Description Bookkeeper : muhasebeci Controller : denetim birimi Direct : Direkt numara Fax : fax İnvestor – relations : yatırımcı ilişkileri Main : merkez Switchboard : telefon santrali Other : diğer gl-bus: accountantContactPhoneNumber 3 hane alan kodu 7 hane telefon numarası numeric olarak yazılır gl-bus: accountantContactFaxNumber 3 hane alan kodu 7 hane fax numarası bu alana yazılır gl-bus: accountantContactEmailAddress e-posta adresi yazılır YEVMİYE DEFTERİ ENTRYHEADER Diyagram Kullanım gl-cor:enteredBy Yevmiye kaydını oluşturan operatörün Adı soyadı gl-cor:enteredDate yyyy-aa-gg gl-cor:entryNumber Serbest metin gl-cor: entryComment Serbest metin gl-bus: totalDebit Toplam borç, parasal olarak yazılacak gl-bus: totalCredit Toplam alacak, parasal olarak yazılacak gl-cor: entryNumberCounter Yevmiye madde numarası yazılacak gl-cor:lineNumber Hesap dönemi başlangıcından sonuna kadar yevmiye defterinin her satırı için 1 den başlayıp devam eden numara yazılacaktır. gl-cor:lineNumberCounter Yevmiye satırı ile yevmiye madde numarası bağlantısı bu eleman aracılığı ile kurulacağından her yevmiye satırı için ilgili yevmiye madde numarası yazılacaktır gl-cor:accountMainID Ana hesap kodu numeric yazılır gl-cor:accountMainDescription Serbest metin gl-cor:accountSubDescription Serbest metin gl-cor:accountSubID Alt hesabın numarası ana hesap kodunu da içerecek biçimde yazılır gl-cor:amount Parasal tutar olarak yazılacak gl-cor:debitCreditCode Bu alanda sadece borç için “D” alacak için “C” kullanılacak gl-cor:postingDate yyyy-aa-gg gl-cor:documentType Check: Çek İnvoice: Fatura DESTEK DOKÜMANI Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS Bölüm : e-Defter Konu : Logo e-Defter Revizyon Tarihi : 18.03.2015 www.logo.com.tr 45/45 Order-customer: müşteri sipariş belgesi Order-vendor: satıcı sipariş belgesi Voucher: senet Shipment: navlun Receipt: makbuz Other: diğer gl-cor: documentTypeDescription documentType Other yazılmışsa belge tipi bu alana yazılacak Serbest metin gl-cor:documentNumber Serbest metin gl-cor:documentReference Serbest metin gl-cor:documentDate yyyy-aa-gg gl-bus:paymentMethod Serbest metin gl-cor:detailComment Serbest metin BÜYÜK DEFTER ENTRYHEADER /DETAIL Diyagram Kullanım gl-bus:totalDebit İlgili tarih itibariyle ana hesap borç toplamları ile alacak toplamları arasındaki pozitif fark yazılacak. Alacak toplamı daha büyükse sıfır yazılacak gl-bus:totalCredit İlgili tarih itibariyle ana hesap alacak toplamları ile borç toplamları arasındaki pozitif fark yazılacak. Borç toplamı daha büyükse sıfır yazılacak gl-or:lineNumber Hesap dönemi başlangıcından sonuna kadar yevmiye defterinin her satırı için 1 den başlayıp devam eden numara yazılacaktır. gl-cor:lineNumberCounter Yevmiye satırı ile yevmiye madde numarası bağlantısı bu eleman aracılığı ile kurulacağından her yevmiye satırı için ilgili yevmiye madde numarası yazılacaktır gl-cor:accountMainID Ana hesap kodu numeric yazılır gl-cor:accountMainDescription Serbest metin gl-cor:accountSubDescription Serbest metin gl-cor:accountSubID Alt hesabın numarası ana hesap kodunu da içerecek biçimde yazılır gl-cor:amount Parasal tutar olarak yazılacak gl-cor:debitCreditCode Bu alanda sadece borç için “D” alacak için “C” kullanılacak gl-cor:postingDate yyyy-aa-gg gl-cor:documentType Check: Çek İnvoice: Fatura Order-customer: müşteri sipariş belgesi Order-vendor: satıcı sipariş belgesi Voucher: senet Shipment: navlun Receipt: makbuz Other: diğer gl-cor: documentTypeDescription documentType Other yazılmışsa belge tipi bu alana yazılacak Serbest metin gl-cor:documentNumber Serbest metin gl-cor:documentReference Serbest metin gl-cor:documentDate yyyy-aa-gg gl-bus:paymentMethod Serbest metin gl-cor:detailComment Serbest metin


0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70