Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Maliyetlendirme servisi, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınmadan önce çalıştırılması gereken servistir. Stok program bölümünde Maliyetlendirme İşlemleri menüsü altında yer alır. Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında çıkış fişlerine ambar bazında maliyet atanır. Burada yapılan maliyetlendirme işlemi çıkış fişlerine fiyatları yazmaz Alınacak özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporlarında giriş ve çıkış hareketleri giren ve çıkan miktarlar, birim fiyatları, giren ya da çıkan mal tutarı ve maliyetleri yer alır.
Maliyetlendirme servisi penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve işlem sırasında dikkate alınacak malzemeler filtrelenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
Tarih Aralığı
Başlangıç / Bitiş
Malzeme Statüsü
Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Türü
(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu
Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması
Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu (1-5)
Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu
Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu
Grup / Aralık
Malzeme Ek Vergi Kodu
Grup / Aralık
Malzeme Ek Vergi Grup Kodu
Grup / Aralık
Fiyat Endeksi Atansın
Evet / Hayır
Hareketlere Kalan Miktar / Maliyet Atansın
Evet / Hayır
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın
Evet / Hayır
Varyantlı İşareti
Evet / Hayır
Varyant Kodu
Grup / Aralık
Varyant Açıklaması
Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu
Grup / Aralık
Tarih Aralığı: Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında hangi tarihler arasındaki işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir.
Malzeme Statüsü: Maliyetlendirme servisinin kullanımda ya da kullanımda olmayan malzemeler kapsamında çalıştırılması için kullanılır.
Malzeme Kodu: Maliyetlendirme servisi çalıştırılacak malzemeleri filtrelemekte kullanılır.
Malzeme Açıklaması: Maliyetlendirme servisi çalıştırılacak malzemelerin açıklamalarına göre belirlendiği filtre seçeneğidir.
Üst Malzeme Sınıf Kodu: Üst malzeme sınıflarına göre koşul belirlenen filtre satırıdır.
Malzeme Özel Kodu (1-5): Malzemenin özel kod bilgilerine göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.
Malzeme Yetki Kodu: Malzeme yetki koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.
Üretici Kodu: Malzeme üretici koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.
Birim Seti Kodu: Malzemelerin birim seti koduna göre belirlendiği filtre seçeneğidir.
Malzeme Ek Vergi Kodu: Malzeme ek vergi koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.
Malzeme Ek Vergi Grup Kodu: Malzeme ek vergi grup koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.
Fiyat Endeksi Atansın: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtredir.
Hareketlere Kalan Miktar / Maliyet Atansın: Hareketlere kalan miktar ve maliyetin atanması için kullanılır. Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Hayır"'dır.
Girişlerin ortalaması ya da eldekilerin ortalaması maliyet türlerinden birisi kullanıldığında, Hareketlere Kalan Miktar / Maliyet Atansın filtresi "Evet" olduğunda veritabanında STLINE tablosunda OUTREMAMNT (kalan miktar), OUTREMCOST (kalan miktarın maliyeti) ve OUTREMCOSTCURR (kalan miktarın kuru) alanlarına değer yazılmaktadır. Bu alanlara yazılan bilgilerle, o hareketle kalan miktar ve maliyet bilgilerine ulaşılabilmektedir. İlgili alanlara yazılan bilgiler hem giriş hem de çıkış fişleri için yer almaktadır.
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme sözkonusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.
Bu filtre ile maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında gün içerisinde yapılan hareketlerde gün içerisinde yapılan hareketlerde önce çıkış sonra giriş yapıldığında ortaya çıkan negatife düşme durumu engellenecek ve maliyetlendirme hesaplanırken önce gün içerisindeki giriş fişlerinin tamamı girmiş olarak kabul edilip çıkış fişlerindeki maliyet bu girişlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Varyantlı İşareti: Bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılması durumunda maliyetlendirme işlemi varyantlı malzemeler için varyant bazında oluşturulur.
Varyant Kodu / Açıklaması / Özel Kodu: "Varyantlı İşareti" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda maliyetlendirme işleminin yapılacağı varyantlı malzemeler, varyant kodu / açıklaması ya da özel koduna göre filtrelenir.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70