On 07:27:00 by Muhasebe Kursu in    No commentsCari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda çek/senetlerin kur gelir ve giderleri de listelenir. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
Cari Hesap Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı
Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü
Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu
Grup / Aralık
Grup Şirket Kodu
Grup / Aralık
Listeleme
Koda Göre / Açıklamaya Göre
Kayıt Türü
Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
Borç Bakiye Aralığı
Başlangıç / Bitiş
Alacak Bakiye Aralığı
Başlangıç / Bitiş
Risk Toplamı
Başlangıç / Bitiş
İşyeri Numarası
Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası
Tanımlı bölümler
Bordro Detayı
Evet / Hayır
Tarih Aralığı
Başlangıç / Bitiş
Fatura Durumu
Gerçek / Öneri
Fiş Durumu
Gerçek / Öneri
Bordrolar
Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar
Listelenecek / Listelenmeyecek
Fişler
İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Bakiye Vermeyenler
Listelenecek / Listelenmeyecek
Sayfa Düzeni
Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Hareket Ticari İşlem Grubu
Grup / Aralık
Döviz Türü
Döviz Türleri
Bakiye Türü
Borç / Alacak / Borç+Alacak
Değerleme Kuru
Rapor Tarihi Kuru / Rapor Kuru / Hareket Tarihindeki Kur
Rapor Kuru
Kur değeri girişi
Cari Detay Toplamı
Evet / Hayır
Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin
Evet / Hayır
Fiş Türleri
Faturalar / Bordrolar / Banka İşlemleri / Cari Hesap İşlemleri / Siparişler / Kasa İşlemleri
Ekstrenin hangi döviz üzerinden alınacağı Döviz Türü filtre satırında, kur bilgisi ise Değerleme Kuru filtre satırında belirlenir.
Değerleme kuru filtre satırı üç seçeneklidir:
Rapor Tarihi Kuru: Döviz Kullanım Parametreleri'nde "Cari Hesap Fişleri" alanında seçili olan tür dikkate alınmaktadır. Döviz Türü filtresinde seçili olan döviz türünün rapor alındığı tarihteki kur bilgisine bakılarak değerleme yapılır. 
Rapor Kuru: Rapor kuru aktif hale getirildikten sonra rapor alınırken girilen kur üzerinden değerleme yapılır. 
Hareket Tarihi Kuru: Rapor alındığı zaman ilgili hareketler eklendiği tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak değerleme yapılır.
Çekler ve Senetler
Ekstre raporunda çek ve senetler ayrı olarak değerlendirilir.
Tahsil Edilmiş Çek/Senetler: Tahsil işleminin yapıldığı tarihteki kur dikkate alınır.
Tahsil Edilmemiş Çek/Senetler: Rapor tarihindeki dikkate alınır. "Portföyde", "Ciro Edildi", "Teminata Verildi", "Tahsile Verildi" ve "Tahsil Edilemiyor" statüleri için geçerlidir.
Karşılıksız Çek/Senetler: Hareketin giriş tarihindeki kur bilgisi dikkate alınır. "Karşılıksız", "İade Edildi" ve "Protesto Edildi" statüleri için geçerlidir.
Ciro Edilmiş Çek/Senetler: Ciro edilmiş çekler ve senetler eğer tahsil edilmemişse rapor tarihindeki kur dikkate alınır. Tahsil edilmişse hareket tarihindeki kur üzerinden hesaplamalar yapılır.
Bordro Detayı filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda çek/senet kur gelir ve giderleri yanı sıra bekleyen çeklerin toplam tutarları da listelenir.
Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin: Raporda tahsil edilmemiş çeklerin ne şekilde dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Evet seçilerek rapor alındığı zaman tahsil edilmemiş çekler giriş bordrosundaki döviz bilgisi rapora yansır. Değerlensin olarak seçildiği zaman tahsil edilmemiş çekler giriş sırasındaki kura göre değerlenir, cari hesaba çıkış yapıldıysa, yapıldığı bordrodaki kura göre değerlenir.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70