On 07:04:00 by Muhasebe Kursu in    No comments


Taksit ödeme bilgileri Taksit Hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.
Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra "Ödeme Yap" seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.
Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir.
Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır:
Ödenecek Tutar: Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır.
Ödenen Tutar: Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından girilen tutardır.
Eksik Ödeme: Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile belirlenir.
Satış Elemanı Kodu: Ödemeyi tahsil eden satış elemanının girildiği alandır.
Tarih: Ödeme işleminin yapıldığı tarihtir.
Ortalama Vade: Taksitlerin ortalama vadesidir.
Ödeme No: Taksit ödeme numarasıdır. Ödemeler program tarafından numaralandırılır; değiştirilemez.
Ödeme Tipi: Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği bu alanda belirtilir. Şu seçenekleri içerir:
  • Nakit
  • Çek
  • Senet
  • Kredi Kartı
Ödeme tipi "Nakit" olarak seçilirse nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır.
Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm" parametresi ile belirlenir. Burada "Kasa" seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, "Ticari Sistem" seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur. Ödeme tipi "Çek/Senet" seçilirse her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur. Ödeme tipi "Kredi Kartı" seçilirse Hesap Kodu alanında banka hesap kodu girilir ve ödemeye ait kredi kartı fişi Cari Hesap bölümünde otomatik olarak oluşur.
İşlem Dövizi: Ödeme için geçerli olan işlem dövizi bilgisidir. Taksit tutarının hangi para birimi ile ödendiğini gösterir. Fiş ve faturada belirlenmiş olan işlem dövizi bu alana öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilebilir.
İşlem Dövizi Kuru: Seçilen işlem dövizi için geçerli olan kur bilgisidir.
Tutar (İD): İşlem dövizi üzerinden ödenen taksit tutarıdır.
Ödenen Tutarı: Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile kapatılabilir. Bu durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek kaydedilir.
Tarih: Taksitin ödendiği tarihtir.
İşlem Statüsü: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır.
Geri Ödeme Tarihi: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir.
Hizmet Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği alandır.
Puan Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir.
Vade Farkı Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkı komisyon bilgisidir.
Hesap / Kasa Kodu: Nakit ödemeler için geçerli olan kasanın, kredi kartı ile yapılan ödemeler için ise banka hesabının seçildiği alandır.
Net Tutar: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme net tutarı bilgisidir.
Geri Ödeme Planı: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak geri ödeme planının seçildiği alandır.
Taksit tutarı eksik ödenirse ne yapılır?
Taksit tutarının eksik ödenmesi durumunda kalan tutarın ne şekilde kapatılacağı eksik ödeme seçenekleri ile kaydedilir. Ödeme penceresinin üst bölümünde eksik ödeme tıklandığında listelenen seçenekler şunlardır:
İşlem Yapılmayacak: Taksit yapılan ödeme ile tamamen kapatılmamışsa taksitin kalan tutarı güncellenir.
İlk Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en küçük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en küçük taksitinin tutarı arttırılır.
Son Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en büyük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en büyük taksitinin tutarı arttırılır.
Taksitlere Dağıt: Kalan tutarı taksitlere dağıtmak için kullanılır. Taksit ödemesinin cari hesaplar listesi F9 menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda, kalan tutar ilgili cari hesaba ait tüm taksitlere eşit olarak dağıtılır. Ödemenin faturalar üzerinden yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda ise, kalan tutar o faturaya ait taksit hareketlerine eşit olarak dağıtılır.
Yeni Taksit Oluştur: Bu seçenek seçildiğinde diğer seçeneklerde aktif olmayan Taksit Tarihi alanı değiştirilebilir duruma gelir. Kalan tutar kadar ve vadesi taksit tarihine girilen tarih olan yeni bir taksit kartı oluşturulur.
Taksit Ödemelerinin İptal Edilmesi
Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödemesi iptal edilecek taksit kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödemeleri Geri Alseçeneği kullanılır. 
Geri alma işlemi yapıldığında ödeme araçlarına göre otomatik olarak oluşturulan tüm kayıtlar silinecektir.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70