On 07:02:00 by Muhasebe Kursu in    No comments
Taksitli satış sistemi taksitle satış yapan tüm firmalarda kullanılır. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm satışlarda hesaplama yapılırken önemli kolaylıklar sağlar. Taksitli satış sistemi ile ödeme planları siparişlerin alınması ile birlikte taksitli satış mantığına uygun olarak oluşturulur. Taksitlerin ne şekilde hesaplanacağı ödeme tipi Taksit seçilerek kaydedilecek ödeme planları ile tanımlanır.
Logo uygulamalarında taksitli satış/satınalma işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen siparişler ve ödemeli satınalma siparişleri ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler. 
Ödeme Planlarında Taksitli Ödeme Bilgileri
Sipariş bedelinin kaç taksitte ve hangi ödeme aracı ile ödeneceği sipariş fişi geneli ya da fiş satırındaki işlem için oluşturulacak ödeme planı ile kaydedilir.
Ödeme planı tanım penceresinde satırdaki ödemenin taksit tipinde bir ödeme olduğu Ödeme Tipi kolonunda Taksit seçilerek belirlenir. Taksit bedeli, Formül ve Koşul alanlarında, ne zaman ödeneceği ise Gün, Ay, Yıl kolonlarında tarih belirtilerek kaydedilir. 
Cari Hesap Kartlarında Taksitli Ödeme Bilgileri
Cari hesaba ait ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartı üzerinde Ticari Bilgiler bölümünde yer alan Ödeme Tipi alanında kaydedilir. Burada belirtilen ödeme tipi cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Eğer fiş ya da fatura için farklı bir ödeme şekli sözkonusu olacaksa, fiş üzerinde Detaylar bölümünde yer alan Ödeme Tpi alanında istenen ödeme tipi seçilebilir.
Fiş ve Faturalarda Ödeme İşlemleri
Fiş ve faturalar kaydedilirken fiş toplamının ne şekilde ödeneceği sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile kaydedilir ya da izlenir.
Ödeme İşlemleri penceresinde fiş/fatura geneli ya da fiş satırında yer alan işlem için ödeme hareketleri tarih, tutar ve ödeme tipi bilgileri ile listelenir.
Ödeme hareketleri fiş/fatura geneline ya da satırdaki stok için seçilen ödeme planına göre oluşturulur.
Fiş geneline ait ödeme planı, Ödemeler alanında girilen ya da işlemin ait olduğu cari hesabın kartında kaydedilen ödeme planıdır.
Fiş satırlarına uygulanan ödeme planı ise satırda işlem göre malzemenin kartında belirtilen ödeme planıdır.
Ödeme Hareketlerine ait Fişler
Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı
  • Cari hesap kartında ticari bilgiler bölümünde
  • Ödeme planı kartında
  • Sipariş fişi detay bölümünde
yer alan Ödeme Tipi seçeneği ile kaydedilir.
Cari hesap seçildiğinde cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak sipariş fişine aktarılır. Fiş için farklı bir ödeme tipi sözkonusu olacaksa Detay bölümünde Ödeme Tipi alanında yeni ödeme tipi seçilir.
Fiş ve faturalara ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır.
Ödeme tipi "İşlem Yapılmayacak" olarak seçilirse işleme ait ödeme hareketleri oluşur ancak fiş ya da fatura kaydedilirken herhangi bir fiş oluşmaz.
Ödeme tipi "Nakit" olarak seçilirse ödeme tarihi fiş/fatura tarihi ile aynı olan satırlar için nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır.
Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir. Burada "Kasa" seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, "Ticari Sistem Yönetimi" seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur. Ödeme tipi "Çek/Senet" seçilirse fiş/fatura tarihi ne olursa olsun her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur. Ödeme tipi "Kredi Kartı" seçilirse Fatura Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır. Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi "Kredi Kartı" olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır. Ödeme tipi "Taksit" seçilirse ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Bu kartlar borç takip penceresine yansımaz. Taksitlere ait işlemler Taksit Hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.
Bkz. Taksit Hareketleri, Taksit Kartları, Taksit Ödemeleri

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70