On 07:08:00 by Muhasebe Kursu in    No comments
Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.
Değerlendirmenin hangi tedarikçiler için yapılacağı ve hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacağı değerlendirme filtre satırlarında belirlenir. Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır:
Filtre
Değeri
Tarih
Başlangıç / Bitiş
Temin Tarihi
Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı
Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)
Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu
Grup / Aralık
Malzeme Bağımlı
Evet / Hayır
Malzeme Kodu
Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması
Grup / Aralık
Varyant Kodu
Grup / Aralık
Varyant Açıklaması
Grup / Aralık
İşyeri
Tanımlı işyerleri
Ambar
Tanımlı ambarlar
Değerlendirme Kaydı İçin Girilecek Açıklama
Açıklama girişi
Tarih Aralığı: Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.
Temin Tarihi: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin temin tarihine göre filtrelenmesinde kullanılır.
Cari Hesap Kodu ve Unvanı: Bu filtre satırlarında değerlendirme yapılacak tedarikçiler grup ya da aralık tanımı yapılarak filtrelenir.
Ticari İşlem Grubu: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesinde kullanılır.
Malzeme Bağımlı: Tedarikçi değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirtirlir. Değerlendirme işlemi malzeme bağımlı ya da bağımsız olmak üzere iki şekilde yapılır. Evet seçilirse malzeme bağımlı değerlendirme yapılır. Malzeme bağımlı değerlendirmede, her malzeme ve malzeme varyantı için tedarikçiler ayrı ayrı değerlendirilir. Malzeme varyantları ise, Varyant Kodu ve Varyant Açıklaması filtre satırlarında belirtilir. 
Malzeme bağımsız değerlendirmede malzeme ve varyant satırlarında belirtilen malzemeler için tek bir değerlendirme hareketi oluşacaktır. Bunun için filtre satırında Hayır seçiminin yapılması gerekir.
Malzeme Kodu / Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzemeler grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.
Varyant Kodu / Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzeme varyantları grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.
İşyeri: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak işyerlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Ambar: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak ambarların belirlenmesinde kullanılır.
Değerlendirme Kaydı İçin Girilecek Açıklama: Bu filtre satırında girilen açıklama, oluşan tedarikçi değerlendirme kayıtları listesinde (browser) görüntülenir; bilgi ve izleme amaçlıdır.
Tedarikçi değerlendirme filtre satırlarında işlem için geçerli olan koşullar belirlendikten sonra "Tamam" düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Filtrede seçili cari hesaplar ve o cari hesaplara atanmış veya kriter setti uyan tedarikçi değerlendirme setine göre hesaplama işlemi yapılır. Filtrede malzeme bağımlı seçeneği "Evet" seçildi ise her tedarikçi için malzeme bazında kayıt oluşturulur.
Kullanıcı Tanımlı Kriter Setleri ve Hesaplamaları
Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde, sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılır. Bu kriterler için Tedarikçi Değerlendirme Kriteri tanım penceresinde yer alan "Değer Formülü" alanından formül tanımlanır. Tanımlanan formül ve verilen puanlar doğrultusunda kullanıcı tarafından girilen kriterler için tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılır ve cari hesaba puan atama işlemi gerçekleştirilir. Hesaplanan değerler Cari Hesap program menüsünde yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile açılan Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri penceresinde listelenir.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70