Her dört aylık dönemde SGK'ya verilmesi zorunlu olan bildirgedir. Dört aylık bildirgede her personele ait bilgiler ayrı bir satırda listelenir. Dört aylık dönemin her ayındaki SGK prim gün sayısı ve SGK matrahı bilgileri ayrı ayrı bildirgede yer alır.
Filtre
Değeri
Bildirge Mahiyeti
Asıl/Ek
Bildirge Dönemi
Ocak-Mart/Nisan-Haziran/Temmuz-Eylül/Ekim-Aralık
Bildirge Yılı
Yıl Girişi
Bildirge Basımı
Kurum No/Kurum No-İşyeri No
Bildirge Mahiyeti
Asıl/Ek
Kurum
Tanımlı Kurumlar
İşyeri
Tanımlı İşyerleri
Taşeron No
Bilgi girişi
İş Kodu
Bilgi girişi
Sicil Numarası
Grup/Aralık
Bordro Kodu
SGK Numarasına Göre/Sicil Numarasına Göre
Sosyal Güvenlik Statüsü
Sosyal Güvenlik Statüsü Seçenekleri
Çalışma Kanunu
İş Kanunu/ Deniz İş Yasası/ Basın İş Yasası
Aynı SGK Numarasına Sahip İşyerleri
Ayrı Sayfa/Tek Sayfa

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70