Puantaj kartları üzerinden sicil bilgilerini incelemek için kullanılır. Sicil bilgileri penceresinde personelin dönem ücret bilgileri incelenir ya da gerekiyorsa değiştirilir.


Sicil bilgileri penceresinin orta bölümündeki alanlarda personele ait kanuni bilgiler görüntülenir. Bu bölümdeki bilgiler puantaj kartları üzerinden değiştirilemez. Ancak inceleme yapılabilir.
Özel gider indirimi bölümünde yer alan alanlara Ocak dönemine ait puantaj kartlarında özel gider indirimine esas olacak fiş fatura toplamı ve kümülatif vergi matrahı toplamları kaydedilir. Fiş fatura toplamı, önceki kümülatif vergi matrahı ve önceki kümülatif vergi alanlarına girilen bilgiler esas alınarak program tarafından hesaplanan Toplam özel gider indirimi ile puantaj özel gider indirimi ilgili alanlarda görüntülenir.
Bütçe kodları bölümünde eski ve yeni bütçe kodları kaydedilir. Eğer puantaj kartı öndeğer çalıştırılarak üretilmiş ve öndeğerdeki bütçe kodu filtrelerine bilgi girişi yapılmış o değerler puantaj kartına aktarılır. Eğer öndeğerdeki alanlar boş ise puantajı üretilen sicilin bağlı bulunduğu bir kadro / pozisyon kartı var ise kartın kadro yeri tanımındaki bütçe kodları, eğer ilişkilendirildiği bir kadro / pozisyon yok fakat sicil kartında görev yeri bilgisi seçilmiş ise görev yeri tanımındaki bütçe kodları puantaj kartına aktarılır.

Ar-Ge Gün Sayısı alanında, kurum içinde Ar-Ge statüsünde çalışan personelin ay içerisinde kaç gününü Ar-Ge kapsamında çalıştığı belirtilir. Bu alana bilgi girişi iki şekilde de yapılabilir:
  • Doğrudan gün sayısı girildiğinde, Hesapla seçeneği ile yapılan hesaplama bu alanda girilen değeri etkilemeyecektir.
  • Bu alan boş bırakıldığında ise, Hesaplama seçeneği ile Ar-Ge Adam/Ay alanına sicil kartından gelen değer üzerinden hesaplama yapılarak gün sayısı doğrudan gelecektir.

Ar-Ge Adam/Ay alanına, personelin sicil kartında girilen bilgi bu alana doğrudan gelir. 
Maaş tipinin Fark Bordrosu olması durumunda Fark bordro türü ve Fark bilgileri de sicil bilgileri penceresinden kaydedilir. 

Puantaj Kartı Onaylama
Puantaj kartı sicil bilgilerinde yer alan Onay seçeneği ile puantaj kartı için onay işlemi yapılır. Böylece onaylanmış puantaj kartlarının değişiklik ve silme işlemlerine kapatılması, raporlarda bu parametrenin kullanılarak ilgili puantaj kartlarının listelenmesi ya da listelenmemesi sağlanır.
Bu seçenek öndeğer olarak işaretsiz gelir. Onay işlemi yapılacaksa Onay seçeneği işaretlenir.
Onaylanmış bir puantaj kartındaki onayı kaldırmak için Puantaj Kartları Listesi'nde (browser) sağ fare düğmesi menüsündeki Onay İptali seçeneği kullanılır.

Puantaj Öndeğerlerinin Uygulanması
Puantaj kartı üzerinden öndeğer uygulamak için kullanılır. Puantaj kartlarının tek tek oluşturulması durumunda ya da daha önceden puantaj kartı üret seçeneği kullanılarak üretilmiş puantaj hesaplarında değişiklik yapmak gerektiğinde Öndeğer uygula seçeneği ile döneme ait hesaplamaların ne şekilde yapılacağı belirlenir. Öndeğer Uygula seçildiğinde tanımlı öndeğerler listelenir ve hesaplamalarda geçerli olması istenen öndeğer tanımı seçilir.
Uygulanan öndeğer tanımında geçerli olan koşullara göre yapılan hesaplar, Hesaplar seçeneği ile izlenir.

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70