Personelin sosyal güvenlik numarası, TTF personel sicil numarası vb. bilgileri, sicil kartında Çalışma Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

 
Sosyal Güvenlik Numarası: Personelin sosyal güvenlik numarasıdır. 
TTF Personel Sicil Numarası: Personelin tasarrufu teşvik fonu sicil numarasıdır. 
Oda Sicil Numarası: Sektör tipi Oda olan personel için oda sicil numarasını belirtir. Sektör tipi Oda olan kurumlarda personel statüsüne göre maaş hesaplamasında kullanılır. 
S.G. Başlangıç Tarihi: 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personel için bu alan memuriyete başlama tarihi anlamına gelmektedir. Memura ait maaş hesaplamalarında kullanılan "kıdem aylık ödemesi" hesaplaması için önem taşır. Puantajın yapıldığı tarih ile S.G. Başlangıç tarihi arasındaki yıl farkından "kıdem yılı" hesaplanır. Kıdem aylık ödemesi hesaplanırken kıdem yılı * kıdem aylık katsayısı * aylık katsayı formülü kullanılır, 25 yıldan daha kıdemli memurlar için kıdem yılı 25 olarak kabul edilir. 
Ücretsiz İzin Günleri: Personelin kullanmış olduğu ücretsiz izin gün sayısının kaydedildiği alandır. Ücretsiz izin günleri işten çıkış işlemlerinde kıdem dışı gün sayısını etkiler. Burada belirtilen ücretsiz izin gün sayısı ile puantaj işlemleri sonucu bulunan ücretsiz izin gün sayısı toplanır ve çıkış işlemleri penceresindeki Kıdem Dışı gün alanına otomatik olarak aktarılır. 
Görev Tipi: Personel görev tipini belirtir. İdari görevliler, güvenlik görevlileri ve danışman ya da işveren vekili olarak kurumda görev yapan kişilerin olması durumunda görev tipini belirlemekte kullanılır. 
Çalışma Şekli: Personelin çalışma şeklini belirtir. Bu alan;
 • Daimi
 • Part Time
 • Mevsimlik
 • Geçici
 • Full Time
 • Diğer seçeneklerini içerir.

Sözleşme Şekli: Personelin sözleşme şeklinin belirlendiği alandır. Bu alan;
 • Belirsiz süreli
 • Belirli süreli
 • Kısmi zamanlı seçeneklerini içerir.
Kıdem Günü – Ek Ödeme (G) : Kıdem hesabında farklı personel grupları için farklı kıdem günleri ve ek ödemeler tanımlanabilmektedir. Bu nedenle kıdem süresi ve ek ödeme bilgileriyle ilgili sicil bazında düzenleme yapmak gerekir. Kıdem günü ve ek ödeme bilgileri Çalışma Bilgileri penceresinde yer alan Kıdem günü ve Ek Ödeme alanlarından kaydedilir.
Kıdem hesaplamalarında, önce sicil kartı üzerinde kıdem günü değeri olup olmadığı kontrol edilir, eğer değer varsa buradaki kıdem günü kullanılır. Sicil kartında kıdem günü girilmemişse kanun parametrelerinde belirtilen kıdem günü kıdem tazminatı hesabında kullanılır.
Sicil için kıdem tazminatı hesabında sicil kartı üzerindeki Günlük Ek Ödeme alanına değer girilmişse, hesaplanan kıdem tazminatına esas günlük ücret değerine buradaki değer de eklenerek kıdem tazminatı günlük ücreti bulunur. 
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Personelin vergi karne numarası ve kayıtlı bulunduğu vergi dairesinin belirtildiği alanlardır. 
Çalışma Günleri: Personelin çalışma günlerinin belirlendiği alandır. Çalışma günleri tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. 
Çalışma Parametre Grubu: Personel için geçerli olacak çalışma parametre grubunu belirtir. Tanımlı çalışma parametre grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. 
Gruba Giriş Tarihi: Zaman planlama program bölümünün kullanılması durumunda kişinin gruba giriş tarihidir. 
Kuruma Giriş Tarihi: Personelin kuruma giriş tarihidir. 
İşyerine Giriş Tarihi: Personelin işyerine giriş tarihidir. 
Hakların Başlangıç Tarihi: Grup şirketleri arasındaki geçişlerinde kıdem/ihbar/izin gibi haklar için bazen ödeme yapılmakta bazen ise haklar devredilmektedir, devretme durumunda hakların hangi tarihten itibaren hesaplanacağını belirtir. 
Sözleşme Bitiş Tarihi: Sözleşmeli personel için sözleşme bitiş tarihini belirtir. 
Şifre: Personelin Web işlemleri için geçerli olacak şifresidir. Şifresi olmayan personel Web işlemlerini yapamaz.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

 • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
  öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
 • + 0850 840 36 38
  +0555 564 08 70