On 09:36:00 by Muhasebe Kursu in    No comments
İzin grup tanımı, İzin Grupları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir.
Kodu: İzin grup tanım kodudur.
Açıklama: İzin grubunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.


Aralık Tipi: İzin grubunun hangi zaman aralığını kapsayacağını belirtir. Burada oluşturulan grup tanımlarından sonra, hangi çalışan hangi gruba ait ise, o ilişkilendirme sicil kartı üzerinden yapılır. Sicil kartında seçilen izin grubunda, nasıl bir tablo oluşturulmuş ise, o tabloya göre, çalışanın hak ettiği izin gün sayısı hesaplanmış olur. Eğer, izin grup tanımı uygulamaları yok tüm çalışanlar iş kanunun belirlediği tabloya göre izin hak ediyorsa ya da  bazı kişilerin izin hakları iş kanununa göre hesaplanacak ise, bu durumda o sicil kartlarındaki izin grubu alanı boş bırakılır. Bu alan; 
  • Belirtilmemiş
  • Çalışma Süresi(Ay)
  • Çalışma Süresi (Yıl)
  • Yaş seçeneklerini içerir.
 
Belirtilmemiş: Bu seçenek seçilmiş ise filtrelerde seçilmiş olan seçeneklere göre bir uygulama yapılacağı anlamına gelir. Her satırda sağ fare düğmesi ile  o satırda yazılı olan "esas gün" rakamının hangi personel için izin gün sayısı anlamına geldiği filtreler  yardımıyla tanımlanır.  
Örneğin pozisyonlara göre bir izin hakkı söz konusu ise a pozisyonundakiler 12, b pozisyonundakiler 18 gün yıllık izin hakkına sahip olsun. Bu durumda izin grup tanımında aralık tipi = boş, tabloda ilk satırda esas gün "12"  filtrelerden "a" pozisyonu seçilir, ikinci satırda esas gün "18" yazılır ve sağ klik filtrelerden "b" seçilir.
 
Çalışma süresi ( ay) : Kişinin işe girdiği tarih ile işlem tarihi arasındaki ay farkı dikkate alınarak bulunan çalışma süresinin tabloda karşılık geldiği değer personelin izin hakkını gösterir.
 
Çalışma süresi (yıl) : Kişinin işe girdiği tarih ile işlem tarihi arasındaki yıl farkı dikkate alınarak bulunan çalışma süresinin tabloda karşılık geldiği değer personelin izin hakkını gösterir.
 
Yaş: Personelin doğum tarihi ile işlem tarihi arasındaki sürenin tablodaki esas gün karşılığı personelin izne esas gününü gösterir.
 
İzin grup tanımında satırlarda Başlangıç, Bitiş ve Esas Süre alanlarından izin bilgileri kaydedilir. Her satırda sağ fare düğmesi ile  o satırda yazılı olan "esas gün" rakamının hangi personel için izin gün sayısı anlamına geldiği filtreler  yardımıyla tanımlanır.
Devir Bilgileri
İzin Devri: İzin grubu için izin devri durumunun belirlendiği alandır. Bu alan Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Eğer izin devri uygulaması var ise izin devri seçeneği "evet" seçilmelidir. Bu gruba bağlı olan personelin hak ettiği izin gün sayısı hesaplanırken sadece içinde bulunulan yıldan hak ettiğine değil, daha önceki yıllardan kullanmadığı izinlere de bakılır, bunların toplamı hak edilen gün sayısını oluşturur. Eğer devretme ile ilgili bazı kısıtlamalar var ise örneğin; "önceki yıllardan devir en fazla 10 gün olabilir" şeklinde bir uygulama var ise Üst sınır (Gün) alanına = 10 yazılmalıdır. Eğer 3 yıldan daha önceki yıllara ait izin hakları 4.yıla devretmez gibi bir uygulama var ise bu durumda Üst Sınır (Yıl) = 3 bilgisi girilmelidir.
 
İzin Kullanımı: Çalışanların izin kullanımında izin hakkının nasıl azaltılacağı "izin kullanımı" seçeneği ile tanımlanır. Kişinin 2009 yılından 10 gün izin hakkı kalmış olsun, 2010 yılında 15 gün izin talep ettiğinde eğer önce 2009 yılının 10 gününün işleme katılıp daha sonra kalan 5 günün 2010 yılındaki haklarından düşürülmesi isteniyorsa "baştan sona doğru" seçeneği seçilmelidir. Aksi durumda yani önce 2010 yılından işleme başlanılıp eğer 2010 yılında hak ettiğinden fazla bir izin talebi var ise bunun için 2009 yılındaki  izin hakkı alınmak isteniyorsa "sondan başa doğru" seçeneği işaretlenmelidir.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70