On 09:42:00 by Muhasebe Kursu in    No comments
İzin planında yer alacak izinler, İzin Planlama kaydı penceresinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:


Kod: İzin planında yer alacak izin tanım kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen izin tanımın adı ve tipi açıklama ve izin tipi alanlarına otomatik olarak aktarılır.
 
Planlayanın Bilgileri

İzin planlayan kişiye ait bilgiler Planlayanın bölümünde;
 • Sicil Numarası
 • Adı
 • Soyadı alanlarında belirtilir.
Bu alanların tümünden kayıtlı sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. zaman planlama kaydı üzerinde "planlayan" bilgileri girilmişse bu bilgiler öndeğer olarak gelecektir.
 
Onaylayanın Bilgileri
İzni onaylayan kişiye ait bilgiler Onaylayanın bölümünde;
 • Sicil Numarası
 • Adı
 • Soyadı alanlarında belirtilir.
Bu alanların tümünden kayıtlı sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir.
Değerlendirme Tarihi: Zaman Planının değerlendirme tarihidir.
 
Onay: Zaman planının değerlendirme durumudur. Bu alan;
 • Değerlendirilmesi
 • Kabul Edildi
 • Reddedildi seçeneklerini içerir.
 
Açıklama: Onaylama ile ilgili genel açıklamadır.
  
İzin Detay Bilgileri
İzin planında yer alacak izin ile ilgili detay bilgiler izin planı kayıt penceresinde İzin Detay Bilgileri bölümünde kaydedilir.
 
Başlangıç: İzin başlangıç tarihidir.
 
Bitiş: İzin bitiş tarihidir.
 
Süre: İznin belirtilen tarihler arasında kapsayacağı süreyi belirtir. Süre gün ve saat olarak verilir.
 
Süre alanının doldurulması sırasında çalışma takvimi tanımlarında tanımlanmış olan çalışma günü bilgileri kontrol edilir. Belirlenen tarih aralığında kaç iş günü var ise ona göre izin süresi hesaplanır ve alana yazılır. (İzin planlaması yapılan çalışanın "çalışma takvimi" tanımına göre işlem yapılır. Çalışma takviminde tatil günleri olarak hangi günler belirtilmiş ise, buradan izin süresi tespit edilmiş olur. Örneğin izin başlangıç-bitiş tarihleri 02.04.2007-09.04.2007 verilmiş olsun, burada gün farkı 7 olmasına rağmen, izin kullanacak olan kişinin, izin grup tanımında cumartesi ve pazar tatil olarak tanımlamış ise 07.04.2007 ve 08.04.2007 tatile denk geldiğinden izin süresi "5"gün olacaktır.) 
Masraf Merkezi: Puantaj kartlarına izin aktarımında kullanılacak masraf merkezidir. ... düğmesi tıklanarak kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir.
 
İzin Durumu: İzin durumunun belirlendiği alandır. Durum alanı;
 • Plan
 • Gerçekleşti
 • İptal
 • Ertelendi
 • Onaylanmadı seçeneklerini içerir.
 
İzin Defterine Aktarım: Bu alana öndeğer olarak izin tanımlarında izin günlerine etkisi alanında yapılan seçim sonucu yansır.  İzin tanımında izin günlerine etkisi artıracak ya da azaltacak olacak seçilmişse bu alanın öndeğeri Evet olarak gelir. Etkisiz seçiminde alanın öndeğeri Hayır olacaktır. Bu bilgi gerekirse değiştirilebilir. İzin defterine aktarım seçeneğinde "evet" seçilmesi durumunda bu izin ile ilgili bilgiler "izin defteri" raporuna yansıtılır aksi takdirde işlem yapılmaz.
 
Bordro Durumu ve Uygulama Tarihi: Bordro uygulama tarihi ve bordro durumu iznin puantaja yansıtılması işleminin söz konusu olduğu durumlarda anlamlıdır.
 
Örneğin;
Çalışma parametresi "ücretsiz izin" olsun ve aynı isimli izin tanımında bu parametre seçilmiş olsun. Dönem bilgileri üzerinden "izin aktarımı" işlemi başlatıldığında puantaj kartı üretilecek olan çalışan için izin planlama kayıtlarına bakılır. İzin planlama kayıtları içerisindeki izin plan kartlarından bu iznin seçili olduğu kayıtların "süre" bilgileriyle işlem yapılır.
 
Bulunan izin kayıtlarından bordro durumu = uygulanacak ve iznin durumu = gerçekleşti olanlarla işlem yapılır.
 
Bordro Uygulama Tarihi <= puantaj dönem başlangıç tarihi olmalıdır.
 
Bu kontrollerden geçen kayıtların süre bilgileri toplamı alınarak puantaja yansıtılır.
 
Sicil kartı sağlık bilgilerinden izin tanımı seçilerek oluşturulan bir sağlık işlemi kaydı ile ilgili otomatik olarak bir izin plan satırı oluşturulur. Eğer personelin bir izin planlama kaydı yok ise izin plan satırı oluşturulamaz ve bununla ilgili uyarı verilir. Daha sonra oluşturulan bu ilişkili kayıtlardan herhangi birinde bir değişiklik yapılırsa ilişkili kayıtta güncellenir. İki kayıttan biri silinirse diğeri de otomatik olarak silinir

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

 • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
  öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
 • + 0850 840 36 38
  +0555 564 08 70