On 10:38:00 by Muhasebe Kursu in    No comments
Personel sicil numarası, adı soyadı, firma, iş yeri, bölüm, işe giriş tarihi, görevi, derecesi, kişisel bilgiler ana bilgiler sayfasından kaydedilir. 
Sicil numarası: Personele ait işlemlerin yapılacağı, bilgilerin izleneceği sicil numarasıdır. Sicil numarası alanı 10 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Sicil numarası aynı zamanda personele ait bilgileri içeren sicil kartının da kodudur.


Adı: Personelin adıdır. 
Soyadı: Personelin soyadıdır. 
Kurum: Personelin çalıştığı firmanın numarasıdır. Tanımlı firmalar listelenir ve personelin çalıştığı firma seçilir. Personelin çalıştığı firma numarası girilmeden sicil kartı kaydedilmez. 
Bordro Programı ile istenen sayıda firma açılabilir ve bu firmalarda çalışan personelle ilgili bilgiler girilip izlenebilir. Hesap şablonları ve puantaj öndeğerleri her firma için ayrı ayrı tanımlanabilir ve resmi bildirgeler firmalara göre ayrı ayrı bastırılır. 
Bölüm: Personelin çalıştığı bölümdür. Tanımlı bölümler listelenir ve personelin çalıştığı bölüm seçilerek alana aktarılır. Bölümler listesinde yalnızca firma alanında belirtilen firmaya ait bölüm tanımları yer alır. 
İşyeri: Firmaya ait işyeridir. Tanımlı işyerleri listelenir ve ilgili tanım seçilerek alana aktarılır. İşyerleri listesinde yalnızca bu firmaya ait iş yerleri listelenir. Personelin çalıştığı firma belirtilmeden iş yeri alanına bilgi girilemez. 
Birim: Firmaya ait birim bilgisidir. Tanımlı birimler listelenir ve personelin çalıştığı birim seçilerek alana aktarılır. 
Özel Kod: Sicil bilgilerini gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, sicil bilgilerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, sicil bilgileri üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
İkinci Adı: Personelin (varsa) ikinci adıdır. 
Akademik Ünvanı: Personelin akademik ünvan (doktor, doçent, öğretim görevlisi vb.) bilgisidir. 
Bordro Kodu: Bu alan ikinci bir kodlama alanıdır. Ücret ödeme şekli, türü ve zamanına göre personeli gruplamak için kullanılır. Bordro kodu raporlarda filtre olarak yer alır. 
Giriş Tarihi: Personelin firmada işe başlayış tarihidir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir. Personelin işe giriş tarihi kaydedilir. 
Sosyal Güvenlik Statüsü: Personelin sosyal güvenlik statüsünün kaydedildiği alandır. Statü seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Burada yapılan seçim puantaj hesaplarını etkiler. Belirlenen statüye göre personelin bordrosu alınır.
Unvanı: Personelin şirket içindeki pozisyonunun adı ya da ünvanıdır. 
Görevi: Personelin firmadaki görevidir. 
Yöneticisi: Personelin kurum içerisinde hangi yöneticiye bağlı olarak çalıştığı bu alanda belirtilir.  Simgesi tıklanarak sicil kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Yöneticisi alanı, organizasyon şeması işlemleri ekranında, şema tipi sicil detayında olduğunda, bağlı olduğu sicil olarak kullanılarak yeni şema yapısını oluşturmak için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70