On 10:35:00 by Muhasebe Kursu   No comments
Sicil kartları personele ait bilgilerin girildiği kartlardır. Firmada çalışan her personel için ayrı sicil kartı açılır. Bordro Plus programı kullanılmaya başlandığında, firmada çalışan personele ilişkin bilgileri kaydetmek için Sicil Yönetimi menüsünde yer alan Sicil Kartları seçeneği kullanılır. Daha sonra işe yeni giren personele ilişkin kimlik bilgileri işe giriş işlemleri menüsünden de yapılabilir. 
Ekle
Yeni sicil kartı açmak için kullanılır.
Değiştir
Sicil bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Sicil kartını silmek için kullanılır.
İncele
Sicil kartını incelemek amacıyla ekrana getirmek için kullanılır.
Ara
Yapılan sıralamaya göre istenen sicil kartı bulmak için kullanılır.
Filtrele
Sicil kartlarını filtreleyerek yalnızca belirlenen koşullara uyan personel kayıtlarının sicil kartları listesinde yer almasını sağlayan özelliktir.
Sırala
Sicil kartlarını sıralamak için kullanılır. Sırala seçeneği sicil numarasına göre, ada göre, soyadına göre, tanımlı indekse göre, kurum ve işyerine göre olmak üzere 5 seçeneklidir.
Puantaj Bilgileri
Sicil kartları listesinden seçilen personele ait puantaj bilgilerini incelemek için kullanılır.
İzin Bilgileri
Sicil kartları listesinden seçilen personele ait izin bilgilerine ulaşmak için kullanılır.
Aylık İzin Tablosu
Personelin içinde bulunulan ay içinde izin kullandığı günleri listeler.
Borç Toplamları
Sicil kartları listesinden seçilen personele ait borç bilgilerine ulaşmak ve incelemek için kullanılır.
Nema Ödemeleri
Sicil kartları listesinden personele yapılan nema ödemelerini listelemek ve incelemek için kullanılır.
Personel Formu
Personel formunu bastırmak için kullanılır.
Vizite Kağıdı
Vizite işlem bilgilerini kaydetmek ve vizite kağıdı bastırmak için kullanılır.
E-Vizite
E-Vizite işlemleri için kullanılır.
İzin Formu
Personele ait izin formunu bastırmak için kullanılır.
Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
Sigortalı tercih bildirim formunu bastırmak için kullanılır.
EPosta
Personele mesaj gönderme işlemlerinde kullanılır.
Eklenmiş Dosyalar
Personele ait işlemlerde kullanılan yazışma, belge vb. Kayıtların doküman adı ve bulunduğu yer bilgileri ile kaydedilmesi ve izlenmesi için kullanılır.
Listelenen Kayıt Sayısı
Sicil kartları listesinde toplam sicil kartı sayısını tiplere göre 
ve toplam olarak izlemek için kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Sicil kartının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Kısayol Oluştur
Sicil kartı ve/veya Sicil Kartları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder
Sicil kartı ve/veya Sicil Kartları Listesi için oluşturulmuş kısayolu, diğer kullanıcılara E-posta ile göndermek için kullanılır.

Sicil kartları listesinden ayrıca puantaj kartı açma, borç kaydı ekleme ve personelin tabi olduğu kurum çalışma parametrelerini kaydetme ve izleme işlemleri de yapılır. Bunun için Sicil Kartları Listesi'nde yer alan ilgili seçenekler kullanılır. 
Puantaj Ekle
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait puantaj kartını eklemek için kullanılır.
Borç Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait borç işlemi eklemek için kullanılır.
Tabi Oldukları
Sicil kartları listesinden seçilen sicile ait tabi olduğu kurum çalışma parametrelerini kaydetmek için kullanılır.
Aktivite Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden aktivite kaydı eklemek için kullanılır.
Atama Kaydı Ekle
Sicil kartları listesinden atama kaydı eklemek için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70