On 11:34:00 by Muhasebe Kursu   No commentsDevir Dokümanına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ


Logo dönem bağımsız devir işlemi nasıl yapılır ?


1. GİRİŞ
Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken , dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modulu devri yeterli olacaktır.
1.1.   MALİ DÖNEMDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ
Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş”  seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir.
Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir.
Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının insiyatifindedir.
Mali dönem Bağımsız Çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “açılış/kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir.
Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir.
1.2.   MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK  DEĞİŞİKLİKLER
 • Program tarafında Tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
 • Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap,Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılabilecektir. 
 • Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükecektir.
 • Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek  yıllar itibariyle bilgilere ulaşılabilecektir.
 • Cari Hesap , Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılındansonraki her yıl için ilk satır “önceki dönem bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir. 
 • 6.   Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.
m124
 1.3. DEVİR İŞLEMLERİ
Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi , bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.
Devir parametreleri şunlardır:
m125
Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi; kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.
Yeni Mali  Yıl Bitiş Tarihi; açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.
 •        Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden
oluşur.
 •        Program tarafında Kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan
 Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
 •     Muhasebe modulunde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak  Mizan ve Hesap özeti
raporlarına Mizan Dönemi  filtreleri eklenmiştir.
 •  Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda
karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma yılı ve  Çalışma ayı filtresi eklenmiştir.
1.4. MUHASEBE DEVRİ
Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.
1.4.1. Hareketler üzerinden
 • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.
 • Geçmiş mali döneme ait muhasebe haraketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi otomatik olarak oluşturulur.
 • Devir sonrasi Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim  : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye : Borç - Alacak
Hesap Özeti : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu  pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
 • Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar  şöyledir :
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye : Borç - Alacak
Hesap Özeti : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi  bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi  tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
 • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilmez. Devirişlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu  iki kritere göre parçalanır.
İşlem dövizi türüne göre ; Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi  karşılıklarına göre de parçalanır.
İşyeri bilgisine göre ; İşlem dövizi türlerine  göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.
 • Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre  aktarım yapılmaz. Her hesaba aitbakiye İşyeri ve İşlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.
 • Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılışfişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. ( İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)
 • Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır.
 • Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
1.4.2. Toplamlar Üzerinden
 • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
 • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
 • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı  olarak devredilir.
 • Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
 • Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
                             1.90.00 Versiyonu Devir Düzenlemeleri
Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi:
Devir parametrelerine “Devir fişi satır sayısı” filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında  bir defada işlem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.
m126
Örneklerle açıklamak gerekirse.
 • Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
 • Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıştır.
Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyeleri Parametresi
Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devir edilecek işyerleri bu parametreden seçilebilecektir.Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır.
m127

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

 • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
  öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
 • + 0850 840 36 38
  +0555 564 08 70