On 10:42:00 by Muhasebe Kursu in    No comments
Alan bilgileri filtrelenerek aktarılacaksa filtre seçenekleri sağ fare düğmesi menüsündeki Filtre Tanımla seçeneği ile belirlenir.
Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir. Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Seçilen alanın türüne göre filtre türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:
 • Metin
 • Metin Aralığı
 • Sayı
 • Sayı Aralığı
 • Tarih
 • Tarih Aralığı
 • Listeden Seçim
 • Grup Seçim
Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Tanımlı filtrenin güncelleme ve gösterim özellikleri ile öndeğerleri ilgili alanlarda kaydedilir.
Aktarılacak alanın özelliğine göre tanım Filtre Tanım Bilgileri, Genel Tanım Bilgileri, Güncelleme / Gösterim ve Öndeğer başlıkları altında toplanmıştır. Tanımlanacak filtre türüne göre kaydedilen bilgiler farklılık gösterecektir.
Tür: Tanımlanan filtrenin türüdür. Seçilen alanın özelliğine göre tür seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
Açıklama: Tanımlanan filtrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Açıklama belirtilmeden tanım kaydedilemez. Rapor filtreleri düzenlenirken tanımlı filtre burada verilen isim ile filtreler penceresinde yer alacaktır.
Güncelleme ve Gösterim Bilgileri:
Bu bölümden kaydedilen bilgiler tanımlanan filtrenin türüne göre değişiklik gösterir.
Filtre Tanım Bilgileri
Metin ve Metin Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri
Uzunluk: Metin ve Metin Aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.
Veri Girişi: Metin türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan üç seçeneklidir:
 • Normal
 • Büyük Harf
 • Küçük Harf
Seçenekler alanında yer alan "Sol Boşlukları At" ve Sağ Boşlukları At" seçenekleri ile metin türü filtrelerin gösterim şekli belirlenir.
Ters Çevrilebilir: Bu alan filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.
Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Metin Aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.
Sayı ve Sayı Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri
Uzunluk: Sayı ve Sayı Aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.
Veri Girişi: Sayı ve sayı aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan üç seçeneklidir:
 • Normal
 • Para
 • Yüzde
Format: Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
Kesir: Sayı ve Sayı Aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.
Seçenekler: Sayı ve Sayı Aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (sıfırların gösterilmesi, eksi sayıların gösterilmesi vb.) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.
Ters Çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.
Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Sayı Aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.
Tarih ve Tarih Aralığı Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri
Uzunluk: Tarih ve Tarih Aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.
Veri Girişi: Tarih ve Tarih Aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tarih giriş seçenekleri listelenir ve seçilir.
Format: Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
Kesir: Sayı ve Sayı Aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.
Seçenekler: Tarih ve Tarih Aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (takvim özelliği, takvim gününe eşitle) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.
Ters Çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.
Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Tarih Aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.
Listeden Seçim Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri
Uzunluk: Listeden Seçim (çoklu seçim) filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.
Listeden Seçim filtresinde, listede yer alacak bilgiler Liste / Grup seçeneği ile kaydedilir. Liste Grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler ve açıklamaları kaydedilir.
Grup Seçim Türü Filtreler Güncelleme ve Gösterim Bilgileri
Uzunluk: Grup türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.
Grup Seçim filtresinde, grupta yer alacak bilgiler Liste / Grup seçeneği ile kaydedilir. Liste Grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler ve açıklamaları kaydedilir.
Filtrelerin Kullanımı
Şablon için tanımlanan filtreler Dosyaya Aktarım penceresinde Filtreler seçeneği ile listelenir. Aktarımda geçerli olacak koşullar belirlenir.
Aynı koşulların sıkça kullanılması durumunda belirlenen filtre değerleri "Filtre Kaydet" seçeneği ile dosyaya yazdırılır. Filtre koşulları aynı şablon kullanılarak yapılacak bir başka aktarımda "Filtre Yükle" seçeneği ile kaydedilen dosya yüklenerek kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

 • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
  öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
 • + 0850 840 36 38
  +0555 564 08 70