Veri Aktarımı (Dışarı) seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyaya aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.
Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Dosya Adı: Aktarım dosyasının adıdır. 
Veriler Birleştirilecektir: Bu seçenek, seçilen dosya kullanılarak yapılacak veri aktarımında aynı numaralı fiş ya da kayıtların olması durumunda kayıt numaralarının artırılarak aktarımın yapılmasına olanak sağlar. "Veriler Birleştirilecektir" seçeneği işaretli değilse, aynı numaralı kaydın olması durumunda bu kayıt aktarılmaz.
XML Şablonu Kullanılacaktır: Aktarım işleminde XML şablonu kullanılacaksa bu alanda belirlenir. 
XML Şablonu: Aktarım işleminde kullanılacak XML şablonunun adıdır. Tanımlı şablonlar listelenir ve seçilir. Aktarım için kullanılacak şablon tanımlı değilse Ekle seçeneği ile yeni şablon tanımlanır.
Filtreler: Bu seçenek ile şablonda filtre kullanılacak seçimi yapılan alanlar için filtreleme yapılır.
Dosyaya Aktarım
Aktarım işleminin yapılacağı XML dosyası seçilerek dışarıya veri aktarımı işlemi başlatılır. Şablonda seçilen alanlar ve bu alanlar için tanımlanan filtre loşulları dikkate alınarak veriler XML formatındaki dosyaya yazdırılır.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70