Tiger 3 Sürüm Yenilikleri
Finans
1- Mükellef.exe Özelliklerinin Ürün İçerisine Alınması
Cari Hesaplar listesi F9 menüsüne ve İşlemler menüsüne "e-Fatura Mükellef Kontrol" seçeneği eklenmiştir. İşlemler menüsüne eklenen seçenekten toplu olarak kontrol yapılması sağlanmıştır. Zamanlanmış Görevler işlem seçeneklerine tanımlama yapılması sağlanmıştır.
2-Noterler Birliği Bağlantısının Ürün İçerisinden Yapılması
Noterler birliği entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında ,Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, mükellefin bilgileri(TCKN veya VKN bilgisi) sorgulanarak , cari karta otomatik olarak adres, unvan, ad soyad il, ilçe ve vergi dairesi bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır. Bunun için;
  • Cari hesap kartı Ticari Bilgiler sekmesine Bilgileri Getir butonu eklenmiştir.
  • Sistem İşletmeni-Firmalar-Detaylar-e-Devlet sekmesine Mali müşavir web servis bilgileri alanı eklenmiştir.
3-Kasa İşlemleri Listesi Filtrelerine Ek
Kasa işlemleri ekranı filtre seçeneklerine "İptal Durumu=İptal Edilmiş/İptal Edilmemiş" filtresi eklenmiştir.
4-Cari Hesap Fişlerinden Kesilen Kur Farkı Fişinde Raporlama Döviz Alana Değer Gelmemesi
Kur farkı fişinde kullanılacak para birimi yerel para birimi olduğu durumda raporlama dövizi alanının boş gelmesi sağlanmıştır.
5-Cari Hesap Fişlerinde Girilen Özel Kod Bilgisinin  Borç Takip Ekranına Yansıması
Cari hesap fişlerinde girilen "Hareket Özel Kodu" bilgisinin Borç Takip ekranına yansıması sağlanmıştır.
6-Çek Girişi Yapılırken Yerel Para Birimi Seçili Olduğunda F9 Döviz Bilgilerinde İşlem Dövizi Bilgileri Girilememesi
Çek Senet Bordrolarında bulunan çek girişi ve senet girişi ekranlarında kullanılacak para birimi yerel para birimi olduğunda f9-Döviz Bilgileri ekranının açılmaması sağlanmıştır.
7-Grup Şirketleri İçin Logoconnect Sekmesindeki Zorunlu Alanların Kaldırılması
Cari hesap kartları Logo Connect tabında bulunan alanlar 'Zorunlu Alan' olarak tanımlandığında "Grup Şirketi" şeklinde tanımlanan hesap kartları için bu alanların zorunluluk kontrolü yapılmaması sağlanmıştır. 
8-Cari Hesap Kartı e-Posta Bilgisi Girişinde Format Kontrolü Yapılması
Cari  hesap kartında e-Posta bilgisi alanlarında format kontrolü yapılması sağlanmıştır.
9-Devir Olarak Girilen Kredi Kartı Fişlerinin Cari Hesap Ekstresinde Listelenmesi
Cari Hesap Ekstresi filtre seçeneklerine "Devir Kredi Kartı Fişleri Listelensin=Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.
10-Çalışma Tarihi Sabitlendiğinde Kopyalanan Gelen/Gönderilen Havale/EFT Fişinin Satırındaki İşlem Tarihinin Sabitlenmiş Tarih Olarak Gelmesi
Çalışma tarihi sabitlendiğinde kopyalanan Gelen/Gönderilen Havale/EFT fişinin satırındaki işlem tarihinin sabitlenmiş tarih olarak gelmesi sağlanmıştır.
11-Cari Hesap İşlem Merkezinde İptal Durumunu Gösteren Kolon
Cari Hesap İşlem Merkezi'nde fiş bilgilerinin listelendiği alana iptal edilmiş fişleri görebilmek için yeni bir sütun eklenerek İptal edilen fişler için "İ" yazması sağlanmıştır.
12-Cari Hesap Risk Durumu Raporunun Cari Hesap Kartı F9 Menü Seçeneklerinden Alınması
Cari hesap kartları F9 menü seçeneklerine "Risk Durumu" seçeneği eklenmiş ve Cari hesap üzerinden cari hesap risk durumu raporu dökümünün alınabilmesi sağlanmıştır.
13-Cari Hesap İhtar Gönderme İşleminde Konu Filtresi
Cari hesap ihtar gönderme işlemi filtrelerine "Konu" filtresi eklenmiştir. Öndeğer olarak "Vadesi geçen ödemeleriniz" metni gelmekte , kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.
14-Otomatik Kayıt Ekleme Özelliğinin Bankadan Kesilen Alınan Ve Verilen Hizmet Faturaları İçin De Geçerli Olması
Bankadan kesilen Alınan/Verilen Hizmet Faturaları ve bankadan Müstahsil Makbuzu için otomatik kayıt ekleme özelliği eklenmiştir.
15-Çek/Senet Bordroları Muhasebeleştirildiğinde Seçilen Filtreler Alanına Özel Kod Seçeneği Eklenmesi
Filtrelerde Satır Açıklaması olarak 'Özel Kod' ve 'Hareket Özel Kodu' seçilebilmesi ve satır açıklamasına getirilebilmesi sağlanmıştır.
16-Müşteri Çek Senetleri Raporunda Ciro Seçeneği İşaretlenmiş Çeklerin Filtreye Bağlı Olarak Raporlanabilmesi
Müşteri çek senetleri raporuna ciro seçeneği işaretlenmiş çek/senetlerin raporlanabilmesi için "Ciro: Evet / Hayır / Hepsi" filtresi eklenmiştir.
17-Cari Hesap Fişlerinden Kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu Muhasebe Kodları Alanında F9 Menüde Hesap Dağıtım Detayları Seçeneğinin Eklenmesi
Cari hesap fişlerinden kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu F9-muhasebe kodları penceresinde "Hesap Dağıtım Detayları" ve "Hesap Dağıtım Şablonu Uygula" seçenekleri eklenmiştir.
18-Gider Pusulasında Belirtilen Fiş Açıklamasının Banka Fiş Listesinde Görüntülenmesi
Gider pusulasında belirtilen fiş açıklamasının banka fiş listesinde görüntülenmesi sağlanmıştır.
19-Kasadan Kredi Hesabına Yatırılan Tutarın Teminat Çeklerine Yansıması
Kasa işlemlerinde "Bankaya Yatırılan" ve "Bankadan Çekilen" fişleri içerisinde kredi hesabı seçildiği durumda hareket detayının seçilebilmesi için banka işlem fişindeki gibi hareket detay seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
20-Cari Hesap Virman Fişi Satırlarında Hareket Özel Kodu 2 Alanı
Cari hesap fiş satırlarına "Hareket Özel Kodu 2" alanı eklenmiştir.
21-Gönderilen Havale / EFT Fişinde Banka Ve Cari Hesap Kartı Seçildiğinde Fiş Satırındaki IBAN Bilgisinin Otomatik Olarak Gelmesi
Gönderilen havale / eft fişine cari hesap kartı seçildiğinde, cari hesap kartına tanımlanan banka hesabından e-Bankacılık seçili hesabın IBAN bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. e-Bankacılık işaretli olmadığında ilk sıradaki bankanın IBAN numarası gelir.
22-Cari Kartı Üzerinde Hareketler Penceresinde Dövizli Tutar Kolonu Adının Raporlama Dövizli Tutar Olarak Değiştirilmesi
Cari hesap kartı üzerinden erişilen F9-Hareketler ekranında bulunan döviz tutarı kolonu "Raporlu Döviz Tutarı" olarak değiştirilerek alan altında fiş içerisindeki raporlu döviz tutar bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
23-Cari Hesap Kartları Listesi Filtrelerinde Tc Kimlik ve Vergi Numarası Filtreleri 
Cari hesap kartları listesi filtrelerine "T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası " filtre seçenekleri eklenmiştir. 
24-Borç Takip Penceresinde Fatura/Proje Koduna Göre Arama Yapılabilmesi
Borç Takip penceresi Ctrl-F arama seçenekleri içerisine tüm hareketler (Fatura , Cari Hesap Fişleri , Sipariş , Kasa , Banka , Çek-Senet) için ayrı ayrı olmak koşuluyla proje kodu ile ilgili seçenekler eklenmiştir.
25-Çek Senet Yaşlandırma Raporunda İş Yeri Filtresi
Çek Senet Yaşlandırma Raporu filtre seçeneklerine "İşyeri Numarası" filtresi eklenmiştir.
26-Cari Hesap Kredi Kartı Fişinde Detaylı Bilgi Alanı 
Cari hesap kredi kartı fişlerine "Detaylı bilgi" alanı eklenmiştir.

Satış/Satınalma
1-Kampanya Kart Tanımında Uygun Bir Üst Grubun Kontrol Edilmesi
Malzemeye ait geçerli bir kampanya tanımı bulunmuyorsa bağlı bulunduğu bir üst malzeme sınıfına tanımlanmış olan kampanyanın uygulanması sağlanmıştır.
2-Sipariş Form Dizaynında 2. Sayfa Başlangıcında Nakli Yekün Alanı
Sipariş form dizaynında 1. sayfadan sonraki sayfaların başlangıcına "Nakli Yekün" satırı eklenmiştir.
3-Fatura Başlığında Girilen Satış Elemanı Kodunun Fatura Detaylarında Ödeme Tipi Nakit Seçildiğinde Açılan Kasa Fişinde Otomatik Olarak Gelmesi
Fatura başlığında girilen 'Satış Elemanı Kodu'nun, fatura detaylarında Ödeme Tipi Nakit seçildiğinde açılan kasa fişine aktarılması sağlanmıştır.
4-Gönderilen e-İrsaliye İçin F9 Parçala Yapılmaması
Gönderilen e-İrsaliye fişlerinin statülerine göre parçalama yapılıp yapılmaması sağlanmıştır.Gib'e Gönderilecek,Gib'e Gönderilemedi,Gib'de İşlenemedi,Alıcıya Gönderilemedi,Alıcıda İşlenemedi ve Sunucuda Hata Alındı statüleri haricinde kalan statülerde parçalama yapılabilmesi engellenmiştir.
5-Siparişlerin F9 Menüsünde e-Arşiv Bilgileri
e-Arşiv carilerine düzenlenmiş satış siparişleri F9 / sağ tuş menü seçeneklerine e-Arşiv Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Siparişte girilen e-Arşiv bilgilerinin irsaliye ve faturalara aktarımlarında , irsaliye ve faturaya taşınması sağlanmıştır.
6-Satınalma Teklif Fişi Tarihçesi Ekranında Revizyon Numarasının Kolon Olarak Görüntülenmesi
Teklif fişleri üzerinden F9 / sağ tuş menü seçeneklerinde yer alan "Teklif Tarihçesi" ekranına  Revizyon Numarası kolonu eklenmiştir.
7-Malzeme Fiyat Kartı Güncelleme İşleminde Mevcut Fiyat Kartlarının Geçerlilik Bitiş Tarihinin Güncellenebilmesi
Güncelleme işlemi sonrası mevcut fiyat kartının bitiş tarihini de güncelleyebilmek için;malzeme ve hizmet fiyat kartı güncelleme işlemleri filtrelerine "Yeni Kart Eklemede Mevcut Fiyat Yeni Bitiş Tarihi" filtresi eklenmiştir.
8-Satınalma / Satış Siparişi F7 Önizleme Ekranına Hareket Özel Kodu Listelenmesi
Satınalma ve satış sipariş listeleri F7 (önizleme) ekranına sipariş fişi satırlarında yer alan hareket özel kodu alanı eklenmiştir.
9-Satış Sözleşmesine Değiştirle Girip Kaydedildiğinde Sözleşme Satırları İçin Fiyat Eklensin Mi Mesajına Tamam Dendiğinde Fiyat Eklenmiş Malzemelere Tekrar Fiyat Eklenmemesi
Satış sözleşmesine Değiştir ile girildikten sonra kayıt sırasında, sözleşme satırları için "aynı özelliklerde" fiyat kartının yeniden eklenmesi engellenmiştir. 
Fiyat eklensin mi uyarısı gösterilecek fakat yeni kart eklemeden önce kaydedilen sözleşme için fiyat kartındaki malzeme, varyant kodu, birim, diğer birimlere çevrilebilir parametresi, cari hesap, ticari işlem grubu, ödeme planı, kdv dahil/hariç durumu, fiyat, başlangıç ve bitiş tarihleri kontrol edilerek değişiklik varsa yeni fiyat kartı eklenecektir.
10-Cari Hesaplara Göre Satınalma / Satış Dağılımı Raporuna Eklenen Yeni Filtre
Cari Hesaplara Göre Satınalma / Satış Dağılımı raporuna “Malzeme Sınıfı Detay Satırları Listelensin: Evet / Hayır” filtresi eklenmiştir.
11-Satış Faaliyetleri Teklif Sekmesinde Teklif Üzerinde F9 Menüde Yer Alan Teklif Tarihçesi Alanına Teklif Fişi İçerisinden Ulaşma
Satış faaliyetleri, teklif sekmesinde teklif üzerinde F9 sağ tuş menüde yer alan "Teklif Tarihçesi" alanına ,teklif fişi içerisinden de ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
12-İrsaliyenin Kanuni Faturalanma Süresinin İrsaliyenin Kaydedildiği Tarihten İtibaren 7 Gün Olarak Hesaplanması
İrsaliyenin kanuni faturalanma süresi irsaliyenin kaydedildiği tarihten itibaren 7 gün olarak hesaplanması sağlanarak, fatura tarihi olarak 8. günden itibaren uyarı verilmesi sağlanmıştır.
12-Faturalar Listesinde Muhasebeleştirme İşareti Olan Ancak Mahsup Fişi Olmayan Kayıtların Filtrelenmesi
Satınalma / Satış Faturaları listelerinde 'Muhasebeleştirme İşareti' olan ancak mahsup fişi olmayan kayıtların filtrelenebilmesi için filtrelere 'Sadece Mahsup Fişi Olmayanlar Gösterilsin : Evet / Hayır' filtresi eklenmiştir.
13-Satış İrsaliye listesinde "Faturalandırma durumu: Faturalanmamış irsaliyeler " Seçiliyken İrsaliye Faturalandığında İmlein (cursor) Sonraki Kayda Konumlanması
Satış irsaliyeleri liste filtrelerinde "Faturalandırma durumu: Faturalanmamış irsaliyeler " seçiliyken herhangi bir irsaliye faturalandığında imlecin sıradaki irsaliye üzerine konumlanması sağlanmıştır.
14-Satınalma Faturası/Detaylar Sekmesinden Girilen "Dağıtılacak Toplam" Tutarının, Faturada Aynı Malzeme Birden Fazla Kere Seçilmişse Raporda Toplam Tutarı Kadar Listelenmesi
Fatura satırlarında aynı malzeme birden fazla girildiğinde detaylar sekmesinden girilen "Dağıtılacak Toplam" tutarı, özet maliyet analizi ve özet maliyet analizi (TFRS) raporlarında toplam tutarın listelenmesi sağlanmıştır. 
15-Satış Koşulu Uygulanmış İrsaliye Kaydedilip Kopyalandıktan Sonra Tekrar Satış Koşulu Uygulanmak İstendiğinde Uyarı Vermesi
Satış koşulu uygulanmış irsaliye kopyalandığında, açılan fişte tekrar satış koşulu uygulanırsa uyarı verilmesi sağlanmıştır.
16-Malzeme (Sınıfı) Satış/Satınalma Fiyatları Listesinde Filtre Bölümünde İşyeri Seçeneği Eklenmesi
Malzeme (Sınıfı) ve Hizmet Satış/Satınalma Fiyatları Listesi filtre seçeneklerine "İşyeri" filtresi eklenmiştir.
17-Sipariş Çoklu Faturalama İşleminde Numara Verme
Sipariş ekranı üzerinden Çoklu Faturala işlemi ekranı F9 menüsüne "Numara Ver" seçeneği eklenmiştir.
18-Alınan/Verilen Hizmet Ekstresinde İndirimler Filtresi 
Alınan Hizmet Ekstresi ve Verilen Hizmet Ekstresi Rapor filtrelerine "İndirimler=Tutardan Çıkartılacak/İşlem Görmeyecek" parametresi eklenmiştir.
19-İrsaliye Parçala İşlemi İle Oluşan İrsaliyeler Üzerinden Kaynak İrsaliye Bilgisine Ulaşma
İrsaliye parçalama işlemi yapıldıktan sonra kaynak irsaliye ve yeni oluşan irsaliyelere kolay şekilde erişebilmek için irsaliye ekranı F9 menüye "İrsaliye Parçalama Bağlantıları" seçeneği eklenmiştir.
20-Satış Faturaları ve Gçb Listesi Beyannamesinde Veri Al İşleminde Gtip Numarası Gelmesi
Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyannamesinde İhraç edilen malın cinsi alanına GTIP kodlarının malzeme kartında seçilmiş olan GTIP kodunun değil fatura satırlarında seçilmiş olan GTIP kodunun getirilmesi sağlanmıştır.
21-e-Arşiv Faturalarında Uyarı Mesajı
e-Arşiv olarak düzenlenen bir faturaya değiştir butonuyla girildiği sırada  Logo Connect aracılığı ile statüsü değiştirilmişse, ürün içinde fatura kayıt edilirken "'e-Arşiv Statüsü' alanı, başka bir uygulama tarafından güncellenmiştir." uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
22-e-Fatura Carisi Seçilen İrsaliyelerde Evrensel Kod 4171 Olarak Seçilmişse İrsaliye Tipi "Tevkifat veya SGK " Seçilmelidir Uyarısı
e-Fatura olarak düzenlenmiş satış irsaliyelerinde ÖTV ek vergi uygulanmış malzeme satırları varsa ve Ek vergi kartında evrensel kod 4171 seçiliyse , faturalarda olduğu gibi irsaliye kaydedilirken , irsaliye tipi "Tevkifat veya SGK " seçilmelidir uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

Malzeme Yönetimi
1-Malzeme Virman İşleminin Malzeme Fişleri Listesinden Görüntülenmesi
Malzeme fişleri listesine "Virman Fişi" kolonu eklenmiştir. İlgili fiş virman işlemi ile oluşmuşsa ,bu alanda karşı işlem numarası görünür. Virman işlemi sonucunda oluşan fişin Detaylar sekmesine Bağlı Virman Fişi alanı eklenmiştir.
2-Emanet Olarak Kesilen e-Arşiv/ e-Faturanın İrsaliyesi Sevkedilirken Sevkiyat Hesabının Düzenlenebilmesi
Emanet olarak kesilmiş e-Arşiv/ e-Fatura'ya bağlı irsaliye, malzeme kartı üzerinde F9- Emanet malzemeler ekranından yapılan 'Sevket' işlemi ile açıldığında "Sevkiyat Hesabı" nın değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
3-Malzeme Kartlarında F9 Menüde Bulunan 'Malzeme Hareketleri 'ne  Fiş Saat Kolonu Eklenmesi
Malzeme kartlarında F9 menüde bulunan 'Malzeme Hareketleri 'ne fiş saat kolonu eklenmiştir.
4-Malzeme Virmanı İşleminde Proje Kodu
Malzeme virmanı ekranı başlık bölümüne "Proje Kodu" ve "Aktarılacak Proje Kodu"alanları eklenmiştir.
5-Otomatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur Penceresinde Sipariş No Alanı
Malzeme kartı F9 menü seçeneklerinden ulaşılan "Otomatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur" ekranına "Sipariş Fiş No" alanı eklenmiş ve ilgili malzeme için tanımlanmış satış siparişlerinin, listelenerek seçilebilmesi sağlamıştır.
6-Malzeme Yönetimi Fişlerinde Satırların İstenilen Veriye Göre Sıralanması
İzle seçenekler menüsünde fişlerde satırlar istenilen veriye göre sıralansın işaretli olduğunda malzeme yönetimi fişlerinde sıralama yapılması sağlanmıştır.
7-Tanımlı Malzeme Fiyat Kartları İçerisindeki Alanların Zorunlu Alan Yapılması
Sistem işletmeni içerisinde bulunan zorunlu alanlar menüsüne "Malzeme(Sınıfı) Fiyatları" seçeneği eklenerek fiyat kartları için zorunlu alan tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
8-Malzeme Satınalma/Satış Fiyatları Listelerine Malzeme Kartı İçerisinde Başlıkta Yer Alan Açıklama 2 ve Açıklama 3 Alanlarının Eklenmesi
Malzeme ve Hizmet kartlarındaki ilgili alanların listelenebilmesi için malzeme fiyat kartları ekranına Açıklama 2 ve Açıklama 3 ,Hizmet Fiyat Kartları ekranına ise açıklama 2 sütunları eklenmiştir.
9-Hızlı Üretim Fişlerinde F8 Hızlı Filtreleme
Malzeme Yönetimi - Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri ekranına F8 hızlı filtreleme özelliği eklenmiştir.
10-Envanter Raporu Excel Ya Da Ascii Formatta Alındığında Ortalama Değer Küsuratlı İse Envanter Tutarında Kuruş Hanesi
Sadece envanter raporu değil tüm raporlar için rapor Excel ve Ascii olarak alındığında tıpkı tablo olarak alındığında olduğu gibi sayı alan ondalıklarının iki hane olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
11-Kullanıcı Firma Öndeğerlerinde Öndeğer Ambar Bilgisi Değiştirilip Kaydedildiğinde Malzeme Virmanı İşleminde Öndeğer Ambar Bilgisi Gelmesi
Kullanıcı firma öndeğerlerinde ambar bilgisi değiştrildiğinde, malzeme virmanı işleminde merkez ambar yerine seçili ambarın gelmesi sağlanmıştır.
12-Malzeme Kartı İçerisindeki Üretim Yeri Bilgisinin Excel İle Aktarılabilmesi
Malzeme kartları için Excel aktarım şablonu içerisine  "Üretim Yeri" alanı eklenmiştir. 
13-Malzeme Hareketlerinde İşlem Dövizi Ve Fiyatlandırma Dövizi Birim Fiyat Kolonları
Malzeme kartı üzerinden erişilen "Malzeme Hareketleri" ekranına "F.D Fiyat" ve "F.D Fiyat (Net)" alanları eklenmiştir.

Muhasebe
1-Devirle Gelen Kapanış Fişlerinde Açılış Fişlerinde Olduğu Gibi Açıklama Alanında Dönem Tarih Bilgisinin Dolu Gelmesi
Kapanış fişlerinde açıklama alanında dönem tarih bilgisinin dolu gelmesi sağlanmıştır.
2-Kilitlenen Mahsup Fişi Üzerinde Değiştiren Bilgisinin Tutulmaması
Mahsup fişi kilitle ve kilidi kaldır işlemleri için kayıt bilgisinde değiştiren bilgisinin tutulmaması sağlanmıştır.
3-Muhtasar Beyanname Ve Bordrodaki Aylık Prim Hizmet Belgesinde Bulunan Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamesinde Hizmet Dönem Ay,İşe Giriş Gün,İşe Giriş Ay,İşten Çıkış Gün,İşten Çıkış Ay Alanlarının İki Haneli Veri Listelemesi
Muhtasar beyanname ve bordrodaki aylık prim hizmet belgesi (Aphb)'de bulunan muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde hizmet dönem ay, işe giriş gün, işe giriş ay, işten çıkış gün ve işten çıkış ay alanları iki haneli veri listelemesi sağlanmıştır.
4-Muhasebe Hesap Kartı İçerisine Detaylı Bilgi TR ve Detaylı Bilgi EN Alanları Eklenmesi
Muhasebe hesap kartı içerisine detaylı bilgi (türkçe) ve detaylı bilgi (İngilizce) alanları eklenmiştir.
5-Excel'den Muhasebe Hesapları Aktarımında Özel Kod 2,3,4,5 Alanlarının Da Aktarılması
Excel aktarım şablonuna muhasebe hesap kartları için özel kod 2,3,4,5 alanları eklenmiştir.
6-Form Ba Ve Bs'de Veri Al Ekranında Mal Ve Hizmetlerin Toplam Bedeli Sütununun Genel Toplamının Alınması
Form Ba ve Bs'de 'Veri Al' ekranında "Mal Ve Hizmetlerin Toplam Bedeli" sütununa ait genel toplamın gösterilmesi sağlanmıştır.
7-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 26.12.2018 Tarihli “KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102- Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Düzenleme 
KDV beyannamesinin indirimler sekmesinde yer alan indirim türlerinden 102 “ Bu döneme ait indirilecek KDV “ çıkartılarak yerine '108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV', '109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV' ve '110 - İthalde Ödenen KDV' indirim türleri eklenmiştir.
8-KDV Muhasebe Bağlantı Kodları Filtrelerine Proje Kodu Filtresi Eklenmesi
KDV muhasebe bağlantı kodları filtrelerine proje kodu seçeneği eklenmiştir.
9-Sayım Eksiği/Sayım Fazlası Fişi Muhasebe Bağlantı Kodlarına Malzeme Özel Kod 2,3,4,5 Filtreleri Eklenmesi
Muhasebe bağlantı kodları seçeneklerinden sayım eksiği ve sayım fazlası muhasebe kodlarına, malzeme özel kodu 2,3,4,5 filtresi eklenmiştir.
10-Muhtasar Beyannamelerde Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Ve Müstahsil Makbuzu İçin Ödemeye Ait Düzenlenen Belge Seri No Alanın Fiş Numarası Yada Belge Numarası Olmasının Parametrik Olması 
Muhtasar Beyannamelerde Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuzu için "Ödemeye Ait Düzenlenen Belge Seri No" alanına 'Fiş Numarası' ya da 'Belge Numarası' taşınabilmesi için veri al işlemine   "Veri Alma İşlemi = Fiş Numarasına Göre/ Belge Numarasında Göre" filtresi eklenmiştir. 
11-e-Beyanname Uygulamasında İhracat/İthalat Operasyon Fişlerindeki İntaç Tarihi/ Kapanış Tarihi Kur Bilgisinin Faturadan mı Yoksa Döviz Kullanım Parametrelerinden mi Alacağının Parametrik Olması
e-Beyanname uygulaması Ba/Bs form veri al işleminde İhracat/İthalat operasyon fişlerindeki İntaç Tarihi/ Kapanış Tarihine göre kur bilgisinin ilgili fiş İşlem Dövizi kurundan mı yoksa tarihe göre döviz kullanım parametrelerinden mi alınacağına dair filtre seçeneklerine "İthalat (Ba için) / İhracat (Bs için) Kur Bilgisi Veri Kaynağı= Döviz Kullanım Parametreleri/ Fatura/ Fiş " seçeneği eklenmiştir.
12-Özet Fiş Listesi Filtrelerine" Kaynak Fiş Türü" Eklenmesi 
Özet fiş listesine " Kaynak Fiş Türü" filtresi eklenmesi sağlanmıştır.
13-Fişlerde Masraf Merkezi Dağıtılmamış Satırlar Var Uyarısı Alındığında İlgili Satırların Renklendirilmesi
Muhasebe hesabı kartında bağlantılar/kontroller sekmesinde dağıtımda masraf merkezi kontrolü, kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili olduğunda, fişlerde masraf merkezi dağıtılmamış satırlar var uyarısı verilerek ilgili satırların kırmızı renkle gösterilmesi sağlanmıştır.

Dış Ticaret
1-Operasyon Fişlerinde Gümrük Kodu ve Banka Şubeleri Pencerelerinde Arama Yapılması
İhracat ve ithalat operasyon fişlerinde gümrükler ve banka kodları pencerelerinde Ctrl+F ile arama yapılması sağlanmıştır. Gümrük ve banka kodlarında CTLR+F ile arama yapıldığında listede ileri doğru arama yapılmaktadır. Banka şubelerinde arama yapılmadan önce şube listesinin yüklenmesi gerekmektedir.
2-İhracat Operasyon Fişinde Taşıma Tipi Kodu Yazıldığında Açıklamasının Gelmesi
İhracat operasyon fişinde taşıma tipi kodu ve KDV muafiyet kodu manuel girildiğinde açıklamasının da yazılması sağlanmıştır.
3-İhracat Operasyon ve İthalat Operasyon Fişlerinde "Düzenleme Tarihi" Alanı Eklenmesi
İthalat ve İhracat Operasyon Fişlerine Düzenleme Tarihi Alanı eklenmiştir. Satınalma ve Satış için kullanılan "Fiş tarihi değiştiğinde düzenleme tarihini de değiştir" parametresi bu fişler için de geçerlidir. İthalat ve İhracat Operasyon fişi ekle ve değiştir yetkileri altına "Tarih Değiştirme (Düzenleme Tarihi)" yetkisi eklenmiştir.

Ticari Sistem
1-Talep Fişi İçerisinde Cari Hesap Seçildiğinde Cari Hesaba Ait Proje Kodunun Gelip Gelmemesinin Bir Uyarı Mesajı İle Belirtilerek Getirilmesi Parametrik Olması
Talep fişi satırında cari hesap seçildiğinde, talep fişi satırına cari hesaba ait proje kodunun atanıp atanmayacağı, Talep Yönetimi parametrelerine eklenen "Talep Fişlerinde Cari Hesap Seçildiğinde Proje Kodu Güncellensin : Evet / Hayır" parametresine bağlanmıştır.
2-Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçildiğinde Dövizli Borç/Alacak Kolonlarındaki Tutar Bilgisi İçin Parametre
Muhasebe parametrelerine "Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçildiğinde Dövizli Borç/Alacak Tutarı Girilmemişse=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak" parametresi eklenmiştir.
3-Satış Faturası Ve Diğer Fişler Kopyalandığında Detaylı Bilgi Butonu İçerisinde Yer Alan Bilgilerin Kopyalanmasının Parametrik Olması
Satış Dağıtım ve Satınalma parametreleri içerisine öndeğer olarak evet gelecek şekilde "Sipariş/İrsaliye/Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalansın=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
4-Malzeme listesi Miktar Kolonunda Tam Sayı Olan Miktar Bilgilerinin Ondalıklı Gösterilmesi
Malzeme Yönetimi parametrelerine, "Malzeme Kart Browserında Tam Sayıları Ondalıklı Göster : Evet / Hayır" (Varsayılan Hayır) parametresi eklenmiştir. 
5-İhracat e-Fatura İçin Ayrı Kayıt Numaralandırma Şablonu 
İhracat fişlerinde e-Fatura, e-Arşiv ve E-Arşiv(İnternet) olarak oluşturulan fişlerde ayrı kayıt numaralandırma şablonu kullanılması sağlanmıştır. Satış dağıtım parametreleri; "İhracat eFatura , eArşiv, eArşiv(Internet) faturaları kendi numaralama şablonunu kullansın : Hayır / Evet" seçeneği eklenmiştir. Sistem işletmeni kayıt numaralama şablonlarına e-faturalar (ihracat) seçeneği eklenmiştir.
6-Satınalma Ve Satış Sözleşmesi Bitiş Tarihinden Sonra Faturaya Sözleşme Aktarılmak İstendiğinde Uyarı Verilmesi
Satınalma ve Satış Parametrelerine, "Sözleşme Bitiş Tarihinden Sonra Faturaya Sözleşme Aktarmak İstendiğinde:İşlem Yapılmayacak / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem durdurulacak" parametresi eklenmiştir.
7-Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli Parametresinin Lot Takibi Yapılan Malzemeler İçin De Çalışması
Satınalma/ Satış parametrelerinde İrsaliye ve Faturalar için bulunan ",,, Seri Takipli Detay Satır Basım Şekli = Alt alta/ Yan yana" seçeneğinin Lotlu ve Seri Gruplu malzeme satır basımlarında da geçerli olması sağlanmıştır.
8-Durumu Sevk Edilmedi Olan İrsaliyelerin Faturalanmasının Parametrik Olması
Satış ve Satınalma paramatrelerine "Durumu Sevkedilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin : Evet / Hayır" parametresi eklenmiştir.
9-Finans Parametrelerine Ek
Finans parametrelerine yeni eklenen kartlar için "İrsaliye Yerine Geçer" kopyalama işlemi için "Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresine İrsaliye yerine geçer seçeneği eklenmiştir.
10-"Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse" Parametresinde Teklif
Satış ve Dağıtım parametreleri altına,  "Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif)=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak" ve "Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif)=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak" parametreleri eklenmiştir. 
11-Faturayı Kaydederken Tevkifat Uygulanmış İse Sistem Tarafından Parametrik Olarak Bilgilendirme Uyarısının Parametrik Olması
Satınalma ve Satış parametrelerine "Faturada Tevkifat Uygulanmışsa: İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak parametresi eklenmiştir.

SKonsol2
1-Skonsol2 de Toplu Malzeme Seçimi Yapılabilmesi
Skonsol2'de malzeme seçiminde çoklu seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.
2-Skonsolda Kredi Kartı Ödemesi İçin Öndeğer Hesap Kodu Belirtilmesi
İzle kullanıcı seçenekleri menüsüne "Banka Kredi Kartı Hesap Kodu" seçeneğe eklenmiştir. Seçilen hesap kodunun satış işlemlerinde öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

Genel
1-Veritabanı/Lisans Sunucusu Ayarları Üzerinden Tanımlanan Rapor Sunucusu Ayarlarının , Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar İçinde Geçerli Olması
Veritabanı lisans sunucusu ayarları üzerinden tanımlanan rapor sunucusunda, rapor üretici ile eklenen raporların da alınabilmesi sağlanmıştır.
2-Form Tanımlayıcıda İhracat Operasyon Fişleri İçin Serbest Bölge/Yabancı Bölge Seçeneklerinin Olması 
Araçlar-Form Tanımlayıcı menüsü formlar seçeneklerine "İhracat Operasyon Fişleri(Yabancı Ülke)" ve "İhracat Operasyon Fişleri(Serbest Bölge)" formları eklenmiştir.
3-Kullanıcı İzleme Raporuna Ek
Kullanıcı İzleme Raporu içine 'Toplu İşlemler ve Raporlar' filtresi eklenmiştir.

Yönetim Karar Destek
1-Rapor Üretici Raporu > Toplu Kullanıcı Hakları Ekranında Yapılan Yeni Geliştirme
Rapor Üretici raporlama aracından ulaşılan Toplu Kullanıcı Hakları ekranında toplu firma seçiminin yapılması sağlanmıştır.

Sistem İşletmeni
1-Sys'de Zorunlu Alanlarda Cari Hesapta Iban Olması
Sistem işletmeni kuruluş bilgilerinde yer alan zorunlu alan cari hesap seçeneklerine IBAN numarası zorunlu alanı eklenmiştir. IBAN numarası zorunlu alan yapıldığında, cari hesap kartı banka hesap bilgilerinde banka seçildiği durumda IBAN no alanı zorunluluğu aranmaktadır

Diğer İşlemler 
1-Zamanlanmış Görevler Penceresinde İşlem Seçeneği Alanına Rapor Üreteci İle Oluşturulmuş Raporların Gelmesi 
Zamanlanmış görevler penceresinde işlem seçeneği alanından ulaşılan erişim ağacına rapor üretici ile oluşturulmuş raporların program içerisinde menü ağacındaki yeriyle listelenmesi sağlanmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönderme

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70