On 01:22:00 by Muhasebe Kursu

Ana Kayıtlar
1-Hizmet Kartları İçerisinde CPA Kodu Ve GTİP Kodu Girilebilmesi Talebi
Alınan ve Verilen Hizmet kartlarına, CPA, GTİP ve menşei kodu alanları eklenmiştir. Hizmet kartlarında ilgili alanlar dolu ise fatura satırlarına otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.
2-Ctrl+F İle Malzeme Açıklaması(2) Alanına Göre Arama Yapılabilmesi Talebi
Malzeme Kartları liste ekranında, Ctrl+F ile "Malzeme Kartı Açıklaması 2" alanına göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
3-Malzeme Satış Fiyat Kartlarında Sevkiyat Adresine Göre Koşul Verilebilmesi Talebi
Malzeme Alış / Satış Fiyat Kartlarında 'Sevkiyat Adresine Göre' koşul verilebilmesi sağlanmıştır. Kodu A ile başlayan sevkiyat adresleri tanımları için koşul tanımlaması;(X2="A*") şeklinde yapılmalıdır.
4-Depozitolu Mal Bedellerinin Form BA / BS'ye Yansıyıp Yansımamasının Parametreye Bağlanması Talebi
Form BA / BS veri al filtre seçenekleri içerisine öndeğeri "Evet" olacak şekilde "Depozito Mal Bedelleri Beyannameye Yansısın=Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir.
5-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24. Maddesi Kapsamında Kur Farkı Hesaplamasında Yapılacak Düzenlemeler
Cari hesap kartı Ticari Bilgiler sekmesinde kur farkı seçeneklerine 3065 sayılı kanun gereği seçeneği eklenerek, ödeme alınmamış ise hareketler, ödeme alınarak borç kapama yapılırsa ödemeler üzerinden gibi çalışması sağlanmıştır.

Sabit Kıymet
1-Sabit Kıymet Kaydında Masraf Merkezi Seçilebilmesi Talebi
Sabit kıymet kaydında masraf merkezi seçilmesi sağlanmıştır. Sabit Kıymet Listesi, Sabit Kıymet Girişleri, Sabit Kıymet Mizanı raporları filtrelerine ve standart alanlara masraf merkezi kodu seçeneği eklenmiştir.
2-Sabit Kıymet Kartı Faydalı Ömür ve Amortisman Oranının GİB Sisteminden Aktarılması Talebi
Malzeme kartı sabit kıymet bilgileri sekmesine ve sabit kıymet kaydı ekranına Faydalı Ömür seçeneği eklenerek yapılan seçime göre amortisman oranı/süresi aktarılması sağlanmıştır.

Fatura
1-Faturalardaki Seri No Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talebi
Faturalardaki "Seri No" alanı "Zorunlu Alanlara" eklenmiştir.
2-Satış ve Satınalma Faturaları İçin Toplu e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle Seçeneğini Eklenmesi Talebi
Fatura ekranlarında F9 seçeneklerdeki e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle ve Gönder seçenekleri ile toplu görüntüleme ve gönderim yapılması sağlamıştır.
3-Kullanıcı Yetkilerine e-Fatura / e-Arşiv Görüntülü Gönder Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
Kullanıcı yetkilerinde Satınalma / Satış Faturaları altına ve değiştir / incele işlemleri için "e-Fatura/e-Arşiv Görüntülü Gönder" seçeneği eklenip SYS tarafında yetkilendirilmiştir.
4-e-Arşiv Kullanan Firmalar İçin Sipariş Formunda Fatura Türü [Kağıt, e-Arşiv, e-Arşiv(İnternet) Faturası] Seçenekleri Talebi
Sipariş ve irsaliye ekranlarına "Fatura Tipi" alanı eklenmiştir. e-Arşiv ve e-Fatura carileri için sipariş ve irsaliye girişi sırasında e-Fatura ve e-Arşiv bilgileri girilebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca sipariş ve irsaliye satırlarına KDV ve ek vergi muafiyet kodları, GTIP, Menşei ve CPA kodu alanları eklenmiştir.
5-Fatura Liste Ekranında Faturanın SMM Mahsubu Oluştuğu İle İlgili İbare Olması Talebi
Satış faturaları ekranına "SMM" kolonu eklenerek, faturanın SMM mahsubunun oluştuğuna dair "SMM" yazılması sağlanmıştır.

Muhasebe
1-Yansıtma Fişlerinde Satır Açıklaması Filtresi ve Öndeğer Açıklama Verilebilmesi Talebi
Yansıtma fişleri filtrelerine satır açıklaması seçeneği eklenerek girilen bilginin, fişlerin satır açıklamasına yazılması sağlanmıştır.
2-e-Defter Ara Mali Dönem Kullanımında Mali Müşavir Sözleşme Bitiş Tarihi Kontrolünün Mali Yıl Bitişi Olarak Yapılması Talebi
e-Defter geliştirmeleri kapsamında, defter dosyası oluşturma işlemi sırasında kontrol edilen mali müşavir sözleşme tarihi kontrolü değiştirilerek, ilgili firmanın mali dönem başlangıç - bitiş tarihlerinin arasında olmasını kontrol edecek şekilde güncellenmiştir.
3-SMM Mahsubu Oluşturulduğunda, Muhasebe Fişi Liste Ekranından SMM'den Geldiğinin Anlaşılabilmesi İçin Açıklamada Bilgi Olması Talebi
SMM mahsubu sonucu oluşan mahsup fişi genel açıklama satırına "SMM" ibaresi eklenmiştir.
4-İndirilecek KDV Listesinde Tarih Sıralaması Yapılabilmesi Talebi
İndirilecek KDV listesine tarih sıralaması eklenmiştir.
5-Yansıtma Şablonlarında F9 Yansıtma Fişleri Filtrelerine Bölüm Filtresinin Eklenmesi Talebi
Yansıtma şablonu filtrelerine bölüm ve listeleme şekli seçenekleri eklenmiştir. Bölüm filtresinin seçildiğinde listeme şeklinde işyeri+bölüm seçilmelidir.
6-Muhtasar ve Muhtasar Prim Hizmet Belgesi Beyannamelerine 6550 Sayılı Kanuna İlişkin Bildirim Sekmesi Eklenmesi
Muhtasar ve muhtasar prim hizmet belgesi beyannamelerine 6550 sayılı kanun kapsamında bildirim sekmesi eklenmiştir.

Talep Yönetimi
1-Talep Fiş Satırlarının İstenilen Veriye Göre Sıralanabilmesi Talebi
Talep fiş satırlarının istenilen veriye göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

Diğer İşlemler
1-Sabit Kıymet Kaydının Yabancı Ülkeye Satışı Yapıldığında İntaç Tarihine Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması Talebi
Sabit Kıymetler parametrelerine "İhracat operasyon fişinde değer düşüklüğü intaç tarihine göre hesaplansın" seçeneği eklenerek istenilen tarihe göre hesaplama yapılması sağlanmıştır.
2-Farklı Döviz Türleri Seçilen Kasalar Arası Virman İşleminde “Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek” Seçeneğinin Dikkate Alınmamasının Sağlanması
Farklı döviz türlerine sahip kasalar arasında virman işlemi yapabilmek için Kasa Çalışma Bilgileri'ne "Virman İşleminde Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek İşareti Dikkate Alınsın" isminde yeni bir parametre eklenmiştir.
3-Hizmet Faturası Olarak Seçilip Fatura İçerisinde Kur Farkı İşaretlenen Hizmet Faturasının Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Oluşması Yerine Kur Farkı Fişi Oluşması Talebi
Muhasebe parametreleri altına "Kur Farkı Fişi Oluşacak Fatura Türleri" parametresi eklenerek parametre seçimine bağlı olarak kur farkı olarak oluşturulmuş olan Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirildiğinde mahsup fişi yerine kur farkı fişi oluşması sağlanmıştır.

Sistem
1-Şifre Sistemi Özelliği Aktif Olduğunda Logo Grubundaki Kullanıcılar İçin Uyarı Verilmesinin Parametreye Bağlanması Talebi
Sistem İşletmeninde bulunan Şifre Sistemi Ayarları ekranına "Yönetici Hariç" isimli onay kutusu eklenerek işaretlenmesi durumunda yönetici grubundaki kullanıcılar için şifre sistemi ile ilgili uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.
2-Satış Ve Dağıtım Parametreleri Altındaki "e-Arşiv Türü" Parametresinin İşyeri Bazında Ayarlanabilmesi Talebi
İşyeri tanımları, e-Fatura / e-Arşiv sekmesine "e-Arşiv Türü: Seçiniz / e-Arşiv / e-Arşiv İnternet" seçeneği eklenmiştir. e-Arşiv Türü işyerinde öndeğer seçiliyse faturalarda işyerine göre getirilecektir, işyerinde seçili değilse parametrelerde yer alan e-Arşiv Türü parametresine göre çalışmaya devam edecektir.
3-GO 3 Ürününde Araçlar/ Veri Aktarımı İçeri-Dışarı İşleminde Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Bölümü Eklenmesi Talebi
GO 3 ürününde veri aktarımı içeri / dışarı aktarım işlemine Cari Hesap Sevkiyat Adresleri bölümü eklenmiştir.

Kasa
1-Kasalar Arasında Dövizli Virman İşlemi Yapılması Talebi
Farklı döviz türlerine ait kasalar arasında kendi döviz türleri üzerinden virman işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Cari Hesap
1-Borç Dağılım Raporu Gün Aralığı Olarak Alındığında, Gelen Gün Aralıklarının Tarih Formatında Hangi Tarih Aralığına Geldiğinin Görüntülenebilmesi Talebi
Borç dağılım raporu "Dağılım Şekli" filtresine Gün Aralığı (Tarih) seçeneği eklenerek tarih aralığı olarak listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Banka
1-Banka Fişlerinde Yer Alan Personel Borçlanması Ve Personel Geri Ödemesi Fişlerinde Toplu Sicil Kartı Seçimi Yapılabilmesinin Sağlanması
Banka fişlerinden 'Personel Borçlanması' ve 'Personel Geri Ödemesi' fişlerinde sicil no alanı ile açılan sicil kartları ekranlarında birden fazla sicil kartı seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Çek / Senet
1-Senet Giriş Bordrosunun İçinde, Tekli Basım / Çoklu Basım Seçimiyle Ulaşılan Formun Veri Alanlarına Çek / Senet Tabloları Eklenmesi Talebi
Senet Giriş Bordrosunun içinde, 'Tekli basım' ve 'Toplu basım' seçimiyle ulaşılan formun yazdırma tasarımı veri alanlarına çek / senet tabloları eklenmiştir.

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70