On 01:22:00 by Muhasebe Kursu

DİĞER İŞLEMLER
Yenilikler
1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.
2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması
Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.
3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.
4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi
Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.
5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması
Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.
6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması
İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için stok çalışma bilgilerine "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi
Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi
"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.
9-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi
e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması
Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Dövizi\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.
2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması
Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.


MUHASEBE
Yenilikler
1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi
17103/27103 kapsamında hesaplanan işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi için muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine "P58: 17103/17103 işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi" seçeneği eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.
2-Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Kullanılabilmek Üzere Muhasebe Bağlantı Kodlarında Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu Filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 Filtrelerinin Eklenmesi Talebi
Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında kullanılabilmek üzere muhasebe bağlantı kodlarında "Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu" filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.
3-Muhtasar Beyanname / Ekler / İş Yeri Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Toplam İşçi Sayısı Kolonunun Karakter Sayısının Artırılması Talebi
Muhtasar beyanname, ekler, iş yeri bilgileri sekmesinde, toplam işçi sayısı kolonuna 5 karakter giriş yapılması sağlanmıştır.
4-KDV Beyannamesi İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Alanında Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türü Seçeneklerine 333 Ve 334 Eklenme Talebi
KDV beyannamesi istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinde, tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünde istisna türü seçeneklerine 328, 329, 333, 334, 335 ve 336 eklenmiştir.
5-Perakende e-Arşiv Cari Hesabına Satış Faturası Kesilip Form BS Alındığında Beyannamedeki Soyadı/Adı Veya Unvanı Kısmında Fatura e-Arşiv Bilgilerinde Belirtilen Ad/Soyad Bilgisinin Gelmesinin Sağlanması
Perakende e-Arşiv cari hesabına satış faturası kesilip Form BS alındığında beyannamedeki soyadı/adı veya unvanı kısmına fatura e-Arşiv bilgilerinde girilen adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
6-Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartlarında Yapılan Hesap Türü (Tipi) Seçimine Göre Hesap Ters Bakiye Verirse Hesap Planı Liste Ekranında Farklı Renkte Listelenmesi ya da Uyarı Mesajı Vermesinin Sağlanması
Muhasebe Hesap Planında, hesap kartlarında yapılan hesap türü (tipi) seçimine göre hesap ters bakiye verirse, Hesap Planı liste ekranında (browser) farklı renkte listelenmesi sağlanmıştır.
7-ERP-Bordro Entegrasyonunda Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında 17103 ve 27103 Teşvikleri İçin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Alanlarının Formüle Eklenmesinin Sağlanması
ERP-Bordro entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında 17103 ve 27103 teşvikleri için hesaplama seçeneklerinde P56 17103/27103 damga vergisi, P57 17103/27103 gelir vergisi olarak açıklamaları değiştirilmiştir.
8-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Muhasebeleştirilen Kayıtlar Tekrar Muhasebeleştirilmek İstendiğinde Uyarı Verilmesinin Sağlanması
Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde, mükerrer kayıt oluşturulmaması için girilen filtre tarihleri aynı olduğunda uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
9-Muhasebe Fişlerinin Toplu Seçim Yapılarak İptal Edilebilmesi Sağlanması
Muhasebe fişlerinin toplu seçim yapılarak iptal edilebilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-e-Beyannamelerde Ba Ve Bs Formlarında Genel Toplam Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması
e-Beyannamelerde Ba ve Bs formlarında genel toplam alanının veri getirmesi sağlanmıştır.
2-Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türü Alanındayken Klavyeden Tab Tuşuna Basıldığında Belge Türüne Ait Açıklamanın Silinmesinin Engellenmesi
Mahsup fişlerinde kaynak fiş türü çek/senet bordroları olduğunda fiş belge detayında belge türü alanında tab tuşu ile geçildiğinde belge türü açıklamasının silinmemesi sağlanmıştır.
3-Muhasebe Fişlerinde Yer Alan Kur Farkı Fişlerine Ait Tutarların Kar Zarar Tablosu Ara Dönem İçin Alındığında Bakiyeye Yansımasının Sağlanması
Kar zarar tablosu ara dönem alındığında kur farkı tutarlarının bakiyeye yansıması sağlanmıştır.
4-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Borç Alacak Toplamları Eşit Olmadığında Mahsup Fişi Oluşmasının Engellenmesi
Personel ödeme işlemleri muhasebeleştirilirken "Muhasebeleştirme Kontrolü=Yapılmayacak" olarak seçilirse borç ve alacak tutarları farklı olduğu durumda mahsup fişi oluşturulamaması sağlanmıştır.
5-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Maaş Avansı Ödemesinin Doğru Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması
Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken maaş avansı geri ödemesinin muhasebeleştirilmemesi sağlanmıştır.
6-Yansıtma Şablonu İçerisinde Birden Fazla Satırda Giriş Yapıldığında Gider Yansıtma Oranları %100 Olarak Kaydedildiğinde Gider Yansıtma Oranları Yanlış Uyarısı Alınması
Yansıtma şablonu içerisinde yansıtma hesabına birden fazla satırda aynı hesap kodu seçilerek oran %100 girildiğinde yansıtma oranları yanlış uyarısı alınması düzeltilmiştir.


CARİ HESAP
Yenilikler
1-Cari Hesap Kartı İçerisinde Parametreler Sekmesinde Bulunan Yaşlandırma Günü Alanına Maksimum 999 Gün Girilebilmesinin Sağlanması
Cari hesap kartı içerisinde Parametreler sekmesinde yer alan "Yaşlandırma Günü" alanı karakter sayısı "999"a çıkarılmıştır.
2-Ödeme Tahsilat Raporlarının Tamamının Filtrelerine "Sevkiyat Adresi Kodu" Filtresi Eklenmesi Talebi
Ödeme Tahsilat Raporları altında bulunan Ödeme Plan Listesi ve Detaylı Ortalama Vade Raporu dışındaki tüm raporlara "Sevkiyat Adresi Kodu" filtresi eklenmiştir.

İyileştirmeler
1-Dövizli Olarak Eklenen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirme İşleminde, Kredi Kartı Bloke Hesabının Cari Hesap Döviz Türünden Gelmesinin Sağlanması
Dövizli olarak eklenen kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde, kredi kartı bloke hesabı ve cari hesap satırı için aynı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.
2-Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçilmesine Rağmen Muhasebeleştirme Sonrası Mahsup Fişinin İşlem Dövizi Olarak Oluşmasının Sağlaması
Alınan serbest meslek makbuzunda kullanılacak para birimi işlem dövizi seçildiğinde muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinin işlem dövizi olarak oluşması sağlanmıştır.
3-Borç Takip Ekranındaki Borç Ortalama Vade Tarihi ile Cari Hesap Ekstresindeki Borç Ortalama Vadesi Alanının Aynı Değer Getirmesinin Sağlanması
Borç takip ekranında listelenen "Borç Ortalama Vade Tarihi" alanı ile cari hesap ekstresinde bulunan aynı alanın aynı tarihleri göstermesi sağlanmıştır
4-Borç Yaşlandırma Raporu Kapanmamışlar Kapanacak Filtresi İle Alındığında Doğru Değer Listelenmesinin Sağlanması
Borç Yaşlandırma Raporu kapanmamışlar kapatılacak ve işyeri filtresi ile alındığında doğru değer getirmesi sağlanmıştır.


STOK
Yenilikler
1-Malzeme Yönetim Fişlerini Oluştururken Muhasebe Fişi İçin e-Defter Belge Detayı Belirtilen Ekranda Fişe Ait Belge Detayı Yoktur Alanının İşaretlenebilmesi Talebi
e-Defter kullanılan firmalarda, malzeme yönetim fişlerinin e-Defter belge detaylarında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçeneğinin işaretlenebilmesi sağlanmıştır.
2-Malzeme İçin Dönem Kapatma İşlemi Yapıldıktan Sonra Maliyet Dağıtım Fişinin Çıkarılmasının Engellenmesi Talebi
Maliyet dağıtım fişi çıkarılmak istenildiğinde, fiş içerisinde kullanılan malzemeler için dönem kapatma işlemi yapılmış ise çıkarılması engellenerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. "Fiş İçinde Dönem Kapatma Yapılmış Malzeme(ler) Var” uyarısı verilecektir.
3-Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Malzeme Hareketleri ve Sipariş Hareketleri Ekranında F9 Menüde Yaz Seçeneğinin Gelmesi Talebi
Malzeme kartı üzerinden erişilen malzeme hareketleri ve sipariş hareketleri F9 menüsüne ve ekranın altına yazıcı (printer) ikonu ile yaz seçeneği eklenmiştir.
4-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması
Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.
İyileştirmeler
1-2.60.00.00 Versiyonda Tutar Olarak Girilmiş İndirim Satırlarının XML İle Aktarılmasının Sağlanması
Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura XML aktarımlarında indirimlerin aktarılması sağlanmıştır.
2-International Setlerde Satış Siparişi Üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" Seçeneği İle Oluşturulan Satınalma Siparişinin Detaylar Sekmesindeki Açıklamanın Program Hangi Dilde Kullanılıyorsa Kullanılan Dile Uygun Olarak Aktarılması
Satış Siparişi üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan "Satınalma Siparişi"nin Detaylar sekmesindeki Açıklama Alanının, program hangi dilde kullanılıyorsa o dile uygun olarak aktarılması sağlanmıştır.
3-Sipariş Eklendikten Sonra Cari Hesap Kartı İçerisinden e-Fatura Kullanıcısı İşaretlenip Sipariş Faturalandığında Kağıt Fatura Olarak Oluşmamasının Sağlanması
Fatura türü 'kağıt' olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyelere ait cari hesap kartı e-Fatura kullanıcı olarak işaretlendikten sonra faturalama işlemi yapılmak istendiğinde oluşan faturaların e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
4-Malzeme Satınalma Ekstresinde Bir Tanımlı Alan Eklenip Malzeme Satışlar Ekstresi Alındığında Satınalma Ekstresinin Tanımlı Alanının Satışlar Ekstresi Raporunun Tanımlı Alanlarında Gelmesinin Engellenmesi
Satınalma ekstresinin tanımlı alanının, satışlar ekstresinin tanımlı alanlarında gelmemesi sağlanmıştır.
5-Satış İndirimleri Muhasebe Bağlantı Kodlarında İade Faturaları İçin Verilen Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Gelmesinin Sağlanması
Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodu fatura türü filtresi verilerek eklendiğinde iade faturaları için doğru çalışması sağlanmıştır.
6-Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporu Standart Tasarım İle Tabloya Alındığında Fiş Detaylarının Listelenmesinin Sağlanması
Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporunda standart tasarım ile tabloya alındığında fiş detaylarının listelenmesi sağlanmıştır.
7-Sipariş Fişinin Sevki Sırasında Birim Seti ve Miktar Bilgisi Değiştirilerek Sevkedildiğinde Sipariş Kapandı Olarak Görünmesine Rağmen Yeniden Boş Olarak Sevkedilmesinin Engellenmesi
Sipariş sevk işlemi sırasında farklı birim üzerinden tamamı sevk edildiğinde, siparişin statüsü kapandı olmasına rağmen yeniden sevk işleminde boş olarak irsaliye açılması engellenmiştir.
8-Çoklu Faturalama İşleminde Kaydederken Sorgula İşaretlendiğinde Sipariş Fişleri Faturalandırıldığında Oluşan e-Arşiv Faturalarının Fiş Numaralarının Numaralama Şablonuna Uygun Gelmesinin Sağlanması
Sipariş fişleri çoklu faturalama ile faturalandığında, kaydederken sorgula işaretlenmediği takdirde e-Arşiv faturalarının doğru sırada numara şablonuna göre gelmesi sağlanmıştır.
9-Satınalma İrsaliyesi İade Edildiğinde Satınalma İrsaliyesindeki Kalite Kontrol Değerlerinin Silinmesinin Engellenmesi
İade sonrası orjinal fiş üzerindeki kalite kontrol değer girişlerinin silinmemesi ve bu değerlerin iade fişlerine taşınmaması sağlanmıştır.
10-İşlem Dövizli İrsaliye Üzerinden Faturala Yapıldığında Kuruş Farkı Oluşmasının Engellenmesi
İşlem dövizli irsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.
11-Satış İrsaliyesinde Taşıyıcı Kodu Belirtilmesine Rağmen Toplu Faturalama İşlemi Kaydedilirken Fiş Taşıyıcı Kodu Boş Kaydedilecektir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi
Satış irsaliyesinde belirtilen taşıyıcı kodunun toplu faturalama işleminde e-Arşiv İnternet tipi seçildiğinde faturaya yansıması sağlanmıştır.
12-Kasadan Girilen Faturalarda Depozitolu Mallar İçin Negatif Miktarlar Girilmesinin Sağlanması
Depozitolu Mallar için negatif miktarların girilebilmesi sağlanmıştır.
13-Malzeme Hareketleri Liste Ekranının Pencere Boyutu Küçültüldüğünde Kaydırma Çubuklarının Kaybolmasının Engellenmesi
Malzeme,Sipariş ve Talep Hareketleri liste ekranlarının pencere boyutu küçültüldüğünde, kaydırma çubuklarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
14-Tanımlı Satış İrsaliyesi İçerisinden Ulaşılan İrsaliye Bağlantıları Ekranında İncele Butonuna Basıldığında Satış Fişinin Görüntülenmesinin Sağlanması
Oluşturulan Tanımlı Satış İrsaliyesine, Sipariş Fişi aktarıldığında irsaliye bağlantılarında Fiş Tipi kolonunun ve Sipariş Fişinin doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.
15-Cari Hesap Kartında Belirlenen İndirim Oranı Faturaya Otomatik Olarak Geldiğinde İndirim Satırındaki Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması
Cari hesap kartında belirlenen genele ve satıra indirim oranları sipariş, irsaliye ve faturalara uygulandığında ilgili indirim satırında, işlem yapan kullanıcının işyeri ve ambar yetkileri kontrol edilmeden ambar seçeneği gelmesi düzeltilerek yetkisi olan ambar seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
16-Sipariş Bağlantılı İrsaliye Üzerinde F9 Menü İade Alma İşleminde Cari Hesabın Değiştirilmesinin Sağlanması
Sipariş bağlantılı irsaliye iade alındığında cari hesap bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
17-Rezerveli Sipariş Sevkedilip Faturalandırılıp İade Alındıktan Sonra Sipariş Tekrar Sevkedildiğinde/Faturalandırıldığında Gerçek Stok Miktarı Hesabının Doğru Yapılması
Rezerveli olarak eklenen sipariş faturalandıktan sonra iade alınarak tekrar faturalanırsa gerçek stok miktarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.GENEL
Yenilikler
1-Kullanıcılar Rapor Tasarımı Eklediğinde veya Sildiğinde Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenebilmesinin Sağlanması
Kullanıcı rapor tasarımlarında ekle, değiştir, sil, kopyala, öndeğer yap, kullanıcı öndeğeri yap, web öndeğeri yap, dosyadan ekle, dosyaya aktar, kolay ekle, kolay değiştir işlemlerinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.
2-Kullanıcı İzleme Raporunda Günlük Döviz Kurlarının Kaydedilme Tarihlerinin Takibinin Sağlanması
Kullanıcı izleme raporunda günlük döviz kurlarının kaydedilme tarihlerinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.
3-Fiyat Kartları Aktarımında "Fiyat Açıklaması" Alanının da Aktarılabilmesinin Sağlanması
Excel aktarım şablonuna fiyat kartı açıklaması için yeni alan eklenerek fiyat kartı açıklamasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-STCALC ve CLCALC Fonksiyonunda Kodu Alanında % ve * Karakterinin Değer Getirmesinin Sağlanması
STCALC ve CLCALC fonksiyonlarında kodu alanında "*" ve "%" karakterlerinin değer getirmesi sağlanmıştır.
2-Muhasebe Fişi Yazdırıldığında İzleme Kayıtları Raporunda Sonuç Alanının "Yazdırıldı" Olarak Oluşmasının Sağlanması
Muhasebe fişi doğrudan yazıcıda yazdırıldığında kullanıcı izleme raporunda, sonuç kolonunda "Yazdırıldı" olarak kayıt (log) atması sağlanmıştır.
3-Yetki Listesinde Market Modülünün Listelenmesinin Sağlanması
Yetki listesinde market modülünün listelenmesi sağlanmıştır.
4-Programa İngilizce Giriş Yapıldığında Raporlar Excel’e Alındığında Dosya Uzantısının XLS ve XLSX Seçilmesinin Sağlanması
İngilizce olarak ürün kullanıldığında raporlar Excel olarak alınmak istendiğinde dosya uzantısı olarak "Xls" ve "Xlsx" seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
5-GO 3 Ürününde Özel Kod Tanımlama Yetkisinin Kısıtlanması
GO 3 ürününde Ana Kayıtlar/Tanımlar altından "Özel Kod" yetkisi kaldırıldığında yeni Özel Kod tanımı yapılabilmesi engellenmiştir.
6-Arapça Dilinde Yazdırılan Finans Hareketlerinde ve Genel Muhasebe Fişlerinde, Net Toplamların Virgülden Sonraki Tutarlarının, Döviz Türleri Parametrelerinde Belirtilen Kuruş Hane Sayısına Göre Yazmasının Sağlanması
Arapça kullanımlarda finans ve muhasebe altındaki fişlerin form tasarımlarında bulunan standart alanlardan "Net Toplam Yazı İle" alanı değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
7-Rusça Dil Kullanımında Malzeme Kartı Penceresinde Sağ Fare Tuşu Seçeneklerinde Tercüme Edilmemiş Alanların Tamamlanması
Rusça kullanımlarda malzeme kartı F9 menü üzerindeki çeviriler tamamlanmıştır.
8-Rusça Dil Kullanımında Raporlarda Kolay Tasarla ya da Tasarla Seçeneği İle Rapor Tasarımı Yapıldığında Başlıkların İngilizce Gelmesinin Düzeltilmesi
Rusça kullanımlarda rapor standart tasarım ve kolay tasarım alanlarındaki eksik çeviriler eklenmiştir.
9-Tablo Olarak Alınan Rapor ( +140.000 Satır ) Excel'e Aktarıldığında (.xls veya .xlsx ) 3 Ayrı Excel Worksheet Oluşturarak Aktarılıyor,Tek Bir Worksheet Olarak Aktarım Yapılabilmesinin Sağlanması
Tablo olarak alınan raporlar Excel ortamına aktarıldığında her 65002 satır için ayrı bir Excel dosyası oluşturuyordu, düzeltilmiştir.

SİSTEM İŞLETMENİ
Yenilikler
1-Noterler Birliği Entegrasyonunun T.C. Kimlik Numarası Bazında Yapılabilmesi Talebi
Sistem İşletmeni mali müşavir sekmesinde, mali müşavir web servis bilgileri alanına TCKN check box eklenerek, işaretli ise TCKN numarasından işaretli değil ise VKN üzerinden çalışması sağlanmıştır.
2-Kullanıcı İşlem Yetkilerinde Faturalardaki Fiş Tarihi Yetkisi Gibi Bordro Tarihi Değiştirme Yetkisinin Eklenmesi
Kullanıcı işlem yetkilerine çek/senet bordro tarihi değiştirme yetkisi eklenmiştir.
3-SYS /Kuruluş Bilgileri/ Tanımlı Alanlara Saat ve Parasal Değer Türlerinin Eklenmesi Talebi
Sistem işlemleri tanımlı alanlar içerisinde bulunan tür seçenekleri içerisine "Saat" ve "Parasal Değer" türleri eklenmiştir. 
4-Kuruluş Bilgileri / Adres Bilgileri Üzerinden Ulaşılan Makedonya Ülkesinin İsmi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Güncellenmesi Talebi
Kuruluş Bilgileri / Adres Bilgileri üzerinden ulaşılan "Makedonya" ülkesinin ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak güncellenmiştir.
5-Adres Bilgilerinde Yer Alan Ülke Tanımları Arasına Yemen Eklenme Talebi
Adres bilgilerinde yer alan ülke tanımları arasına Yemen eklenmiştir.
6-e-Devlet Sekmesinde Firma e-Arşiv ve e-Fatura Kullanıcısı İşaretli İse Kağıt Fatura Kesilebilmesinin Engellenmesi Talebi
e-Arşiv kullanılan firmalarda, firma ve işyeri tanımlarında yer alan e-Devlet tabı altında yer alan "e-Fatura/e-Arşiv" tabına "Kağıt Fatura Kullanılmasın" onay kutucuğu eklenmiştir. Sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde fatura türü olarak kağıt fatura seçeneğinin kullanılıp kullanılmaması bu onay kutucuğuna bağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-GO 3 Ürününde e-SMM Ve e-Müstahsil Kayıt Numaralama Şablonlarının Görünmesinin Sağlanması
e-SMM ve e-Müstahsil kayıt numaralama şablonlarının GO 3 ürünü Sistem İşletmeni arayüzünde görünmesi sağlanmıştır.
2-Kullanıcıya Kur Güncelleme Yetkisi Verildiğinde Dosya Altında Seçeneğin Aktif Gelmesinin Sağlanması
Kur güncelleme yetkisinin Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama yetkisi ile bağı kaldırılmış, kullanıcı güncelleme yetkisi aktif ise kur güncelleme işleminin aktif olması sağlanmıştır.
3-Kullanıcı Yetkilerinde Muhasebe Hesap Kartı Statüsü Yetkisi Kapatıldığında Statü Değişikliği Yapılamamasının Sağlanması
Kullanıcının Muhasebe Hesap Planları üzerinde Ekle(Statü), Değiştir(Statü) ve Statü Yetkisi Kaldırıldığında, Hesap Planı kartları içindeki "Statü" bilgisinde değişiklik yapamaması sağlanmıştır.

e-DEVLET
Yenilikler
1-Sunucuda Hata Alan e-Arşiv Faturalarının Fatura Tipinin Program İçerisinden Değiştirilebilmesinin Sağlanması
e-Arşiv olarak düzenlenen ve "Sunucuda Hata Alındı" statüsünde olan faturalara değiştir ile girildiğinde, cari hesap kartı e-Fatura kullanıcısı olarak güncellenmişse ilgili faturanın türünün e-Fatura olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-e-Serbest Meslek Makbuzu İptal Edildiğinde İptal Bilgisinin Servis Aracılığıyla Entegratöre Aktarılmasının Sağlanması
e-Serbest Meslek Makbuzu iptal edildiğinde iptal bilgisi servis aracılığıyla entegratöre aktarılması sağlanmıştır.

BANKA
Yenilikler
1-Gönderilen Havale/EFT Ve Gelen Havale/EFT Fişlerinde Toplu Cari Hesap Seçiminin Yapılabilmesi Talebi
Gönderilen Havale/Eft ve Gelen Havale/Eft fişlerinde üç noktadan Cari Hesap liste ekranına ulaşılıp, birden fazla cari hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.
2-Kredi Kartı Tahsilatı Sonunda Oluşan Banka İşlem Fişinin Satır Açıklaması Alanında, Tahsilat Yapılan Cari Hesap Bilgilerinin Yer Almasının Sağlanması
Kredi kartı fiş tahsilatı işleminde oluşturulan banka işlem fişinin satır açıklaması alanına, cari hesap kodunun gelmesi sağlanmıştır.
3-Banka Fişleri Ve Cari Hesap Fişleri İçin Muhasebe Kodları Penceresinde Hesap Dağıtım Detayının Seçilebilmesinin Sağlanması
Banka fişleri ve cari hesap fişlerinde muhasebe kodları penceresine "hesap dağıtım detayları" ve "hesap dağıtım şablonu uygula" seçenekleri eklenmiştir.
Not: Banka fişlerinden gider pusulası ve müstahsil makbuzuna eklenmemiştir.
İyileştirmeler
1-Banka Fişi Kopyalandığında Fiş Satırları Üzerinden Döviz Bilgilerindeki Kur Bilgisinin Güncellendiği Gibi Cari Döviz Girişindeki Kur Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması
Banka fişi kopyalandığında cari döviz bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
2-Banka Fişleri Liste Ekranında Banka Hesap Koduna Göre Filtre Yapıldığında BNFLINE Tablosunda SOURCEFREF Alanları Çakışan Kayıtlar Varsa Seçilen Banka Hesabına Ait Olmayan Hareketlerin Listelenmesinin Engellenmesi
Banka Fişleri ekranında bank hesap kodu verilmek istendiğinde ilgili hesaba ait olmayan fişlerin de listelenmesi düzeltilmiştir.
3-Ara Mali Dönem Çalışılan Firmada Banka ve Kasa Ekstresinde Tarih Aralığı Filtresinde Bitiş Tarihi Dönem Bitiş Tarihine Göre Gelmeli
Ara Mali Dönem çalışılan firmada Tarih Aralığı filtrelerinde bitiş tarihinin dönem bitiş tarihine göre gelmesi sağlanmıştır.

FATURA
Yenilikler
1-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımı Yapıldığında İrsaliye Çağırma Penceresinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verilmesi Talebi
Fatura içerisinde "Satış Eleman Kodu"na göre irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Satınalma Sipariş/İrsaliye ve Faturalarında KDV Muafiyet Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi
e-Arşiv ve e-Fatura olarak düzenlenen satınalma, sipariş, irsaliye ve faturalarında KDV muafiyet zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır.
2-e-Fatura Gümrük Cari Hesabına Kesilen Satınalma Siparişi ve İrsaliye, e-Fatura Türünde Oluşmasının Engellenmesi ve İthalat Faturasına Aktarılmasının Sağlanması
e-Fatura Gümrük Cari hesap kartlarına düzenlenen satınalma siparişleri ve irsaliyelerinin fatura türlerinin e-Fatura olarak oluşması engellenerek oluşan satınalma sipariş ve irsaliyelerin kağıt türünde oluşması ve ithalat faturalarına aktarılabilmesi sağlanmıştır.
3-e-Fatura Cari Hesabına Ait İrsaliyeler Toplu Faturalama İşlemi İle Faturalandırıldığında e-Fatura Numara Şablonundan Numara Almasının Sağlanması
Toplu faturalama işleminde e-Fatura şablonundan numara alması sağlanmıştır.
4-Ödeme Tipi Kredi Kartı Olan Fatura Kaydedildiğinde Oluşan Kredi Kartı Fişi Banka Bilgileri Öndeğerinin Boş Gelmesinin Sağlanması
Faturada ödeme tipi kredi kartı seçilerek kayıt edildiğinde açılan kredi kartı fişinde banka bilgileri öndeğerinin boş gelmesi sağlanmıştır.
5-Satış Faturası İçerisinde Karma Koli Satırları Varken Üzerinde “İade Al” İşlemi Yapıldığında Karma Koli Satırlarına Ait Malzemelerin Dağılım Fiyatı Değiştiyse Yeni Fiyat Üzerinden Hesaplama Yapmasının Düzeltilmesi
Karma koli türünde malzemeye ait fatura iade olarak alınmadan önce karma koli satırlarında yapılan fiyat değişikliği iade faturasına yansıyordu, esas faturadaki fiyat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
6-Fatura Başlığı İşyeri Bilgisi Değiştirildiğinde İrsaliye Aktarımı İle Gelen Satırların Ambar Bilgisinin Güncellenmemesinin Sağlanması
Malzeme yönetimi parametrelerinde yer alan, İşyeri/Fabrika/Ambar kontrolü parametresi "Hayır" durumunda iken farklı işyeri ve ambarlara girilmiş olan satınalma ve satış irsaliyeleri fatura içerisine filtrelenerek aktarılabilmesi sağlanmıştır. Fatura içerisinde irsaliye aktar seçeneği ile açılan filtre ekranı seçeneklerine "İşyeri" seçeneği de eklenmiştir.
7-İhraç Kayıtlı Satış Faturasına Sipariş Aktarılıp Fatura Detaylar Tabında KDV Muafiyet Sebebi Seçilip Satır KDV Muafiyet Bilgileri Güncellenecek Uyarısına Evet Denildiğinde Satırlarda KDV Oranı Girilmiş İse Satırdaki KDV Muafiyet Sebebinin Güncellenmesi
KDV oranı olan sipariş fişi ihraç kayıtlı satış faturasına aktarıldığında detaylar sekmesinden seçilen KDV muafiyet sebebi kodunun satırlara aktarılabilmesi sağlanmıştır.
8-Detaylardaki Para Birimi İşlem Dövizi Seçiliyken Kullanılacak Para Biriminde Yerel Para Birimi Seçilmiş Olan Faturaya Değiştir veya İncele İle Giriş Yapılmak İstendiğinde İşlem Dövizi Değiştirilecektir Uyarısı Alınması
Detaylarda işlem dövizi seçilmiş olan faturaya değiştir veya incele ile girildiğinde işlem dövizi değiştirilecektir uyarısı alınıyordu. Uyarının fiş genelinde kullanılacak para birimi yerel para birimi seçildiği anda ve işlem döviz türünün yerel para biriminde farklı olduğu durumlarda verilmesi sağlanmıştır.
9-Mevcut Fatura Değiştirilip Fatura F9 Değişiklik Tarihçesine İncele İle Giriş Yapıldığında İrsaliye Bağlantısının Kopmasının Engellenmesi
Mevcut fatura değiştirilip fatura F9 değişiklik tarihçesine incele ile giriş yapıldığında irsaliye bağlantısını kopması düzeltilmiştir.


ÇEK / SENET
Yenilikler
1-Çek Ciro İşleminde Çekin Portföye Giriş Tarihinden Öncesi İçin Bordro Tarihi Verilememesi ve Tarih Kontrolünün Yapılmasının Sağlanması
Çek ve Senet ciro işlemi yapılırken, bordroya eklenen çek veya senedin portföye giriş tarihi bordro tarihinden sonra ise "Bordro Tarihi Sonrasına Ciro Çekler / Senetler Bulunmaktadır" uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Çek Senet Bordroları Veri Aktarımı Dışarı İle XML Olarak Dışarı Alınıp, Veri Aktarımı İçeri İle Aktarıldığında Bordro Numaralarının Doğru Oluşmasının Sağlanması
XML aktarımı ile içeri aktarılan çek senet bordrolarına ait bordro numaralarının doğru oluşması sağlanmıştır.

ANA KAYITLAR
Yenilikler
1-Malzeme Kartı Üzerinde Sipariş Hareketleri Penceresinde Rezervasyon Miktarı Kolonlarının da Yer Almasının Sağlanması
Sipariş hareketlerine rezerve miktarı ve rezerve tarihi kolonları eklenmiştir.
2-Kampanya Kartında İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambarlara Göre Koşul Tanımlanabilmesinin Sağlanması
Kampanya kartlarında işyeri, bölüm ve ambarlara göre satıra ve genele koşul tanımlanması sağlanmıştır.
3-Muhasebe Hesap Planı Üzerinden Ulaşılan Hareketler Penceresinde, Döviz Türüne Göre Filtreleme Yapılabilmesi Talebi
Muhasebe hesap planı hareketler filtrelerine İşlem Döviz Türü filtresi eklenmiştir.
İyileştirmeler
1-Alınan Hizmet Hareket Aktarımı İşleminde Hizmet Kartlarının Tipleri Uyumlu Değildir Mesajının Kaldırılması
Hizmet aktarım işlemlerinde hizmet kodu elle yazıldığında aktarım yapılması sağlanmıştır.
2-Malzeme Ambar Durum Raporu Listeleme Şekli Ambarlara Göre Alındığında Gerçek Stok Filtresinin Çalışması
Malzeme Ambar Durum Raporu "Listeleme Şekli=Ambarlara Göre" olarak alınmak istendiğinde "Gerçek Stok" filtresinin çalışması sağlanmıştır.
3-Malzemede Negatif Seviye Kontrolü Yapıldığında ERP'de Kayıtlı Siparişe Ait XML İçerisinde Değişiklik Yapılıp Tekrar İçeri Alınmak İstendiğinde Malzeme Negatif Seviyeye Düşmemesine Rağmen Alınan Negatif Seviye Uyarısının Kaldırılması
Malzemede negatif seviye kontrolü yapıldığında kayıtlı siparişe ait XML içerisinde değişiklik yapılıp tekrar içeri alındığında malzeme negatif seviyeye düşmemesine rağmen negatif seviye uyarısı alınması düzeltilmiştir.

TALEP YÖNETİMİ
İyileştirmeler
1-Talep Fişi İçerisinden Durumu Bilgisi Karşılanıyor Olarak Değiştirilip Tab İle Geçildiğinde Durum Bilgisinin Değişmemesinin Sağlanması
Talep fişi içerisinden durum bilgisi değiştirilip tab tuşu ile geçildiğinde değişmemesi sağlanmıştır.
2-Talep Fişinin İptal Edilmesinin Kullanıcı İzleme Raporuna Yansıması
Talep fişi iptal edildiğinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.


SABİT KIYMET
İyileştirmeler
1-Faydalı Ömrü Biten Sabit Kıymet Kartlarının Amortisman Tablosunda Hesaplama Yapılmayan Yıldaki Toplam Birikmiş Amortisman Kolonundaki Değerin Sıfırlanması
Faydalı ömrü biten sabit kıymet kartlarının amortisman tablosunda hesaplama yapılmayan yılda, toplam birikmiş amortisman kolonundaki değerin net defter değeri alanına yazılması engellenmiştir.
2-Malzeme Virmanı Sonucu Aktarım Yapılan Sabit Kıymet Kayıtlarında Maliyet Kolonuna Maliyet Değerinin Yazılmasının Sağlanması
Malzeme virmanı ile aktarım yapılan sabit kıymet kayıtlarında maliyet kolonuna değer yazılması sağlanmıştır.
3-İran Mevzuatında Miladi Takvim Kullanan Firmada Toplu Amortisman İşleminin Miladi Takvime Göre Çalışmasının Sağlanması
İran mevzuatında miladi takvim kullanan firmada toplu amortisman işleminde tarihin şemsi takvime göre gelmesi düzeltilerek, Miladi takvime göre gelmesi sağlanmıştır.

KASA
İyileştirmeler
1-Kasa Virman Fişi XML İçerisinde 'İşlem(Virman)' Alanı Eklenmesi
Kasa Borç Virman fişi XML ile dışarı aktarıldıktan sonra içeri alınmak istendiğinde F9-döviz girişi ekranındaki işlem (virman) döviz kur ve tutar bilgisinin aktarılması sağlanmıştır.
2-Kasa İşlemlerinden Girilen Bankaya Yatırılan Fişi Kopyalandığında, Fişteki Banka Hesabı Kullanım Dışı Yapılmış Olmasına Rağmen Uyarı Alınmadan Kaydedilmesinin Engellenmesi
Kasa İşlemlerinden girilen "Bankaya Yatırılan" fişi kopyalandığında, fişteki banka hesabının Kullanım Dışı olması durumunda uyarı verilerek kaydedilmemesi sağlanmıştır.

e-İHRACAT
İyileştirmeler
1-Fatura Satırları Koda Göre Birleştirilecek Filtresi Esas Alınarak İşlem Dövizli İhracat Operasyon Fişi Yazdırıldığında Aynı Kodlu 2 Malzeme Satır Tutarının Toplamasının Sağlanması
Fatura satırları koda göre birleştirilecek olduğunda, ihracat operasyon fişlerinde aynı koda sahip farklı satırlardaki malzemeleri tek satırda yazdığında "id birim fiyatı" ve "id satır tutarı" alanlarının hatalı değer basması düzeltilmiştir.

Azerbaycan Geliştirmeleri
Finans
Yenilikler
1-Azerbaycan Mevzuatı, Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi Raporları Standart Alan Listesine; KDV'siz Borç, KDV'siz Alacak ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Talebi
Cari Hesap Ekstresi Raporunda; "KDV tutarı", "KDV'siz borç" ve "KDV'siz alacak" alanları, Borç Alacak Toplamları Raporunda; "KDV'siz Borç", "KDV'siz Alacak" , "KDV Tutarı (Borç)","KDV Tutarı (Alacak)" seçenekleri standart alanlara eklenmiştir.
Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.

BİLGİLENDİRME


Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM DETAYLARI

  • Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
    öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu.
  • + 0850 840 36 38
    +0555 564 08 70